Bemærk:

Bemærk at datoerne i denne nyhed har ændret sig

Lanceringsdatoer for NemLog-in

De præcise datoer for lanceringer er nu faldet på plads i NemLog-in-projektet og kan derfor meldes ud til myndigheder og leverandører.

NemLog-in leverer den offentlige MitID-broker, og den er som tidligere udmeldt klar den 22. september 2021. Den nye signeringsløsning vil være klar den 6. december 2021.

Den nye erhvervsløsning, MitID Erhverv, der erstatter NemID medarbejdersignatur, lanceres den 16. maj 2022. Her vil de første virksomheder kunne tage MitID Erhverv i brug under en pilotfase. Derefter vil virksomheder og foreninger overgå til den nye løsning i løbet af de efterfølgende måneder. I første omgang tilbydes virksomheder og foreninger med op til 3 medarbejdersignaturer at overgå til den nye løsning. Disse udgør op mod 90 % af organisationerne.

Lokale løsninger

De fleste kommuner og regioner samt en række større virksomheder, som har mange medarbejdersignaturer i dag, forventes at implementere en lokal IdP-løsning, hvor medarbejdernes digitale identiteter oprettes og administreres lokalt i egne systemer.

Understøttelse af Lokal IdP sættes i drift den 24. oktober 2022 og altså ikke som en del af det første go-live på MitID Erhverv.

Virksomheder kan fortsætte som de plejer

NemID medarbejdersignatur bliver holdt kørende, indtil overgangen til MitID Erhverv er gennemført. Der vil derfor ikke være nogen ændringer for virksomhederne frem til maj 2022, hvor MitID Erhverv er klar.

Myndigheder skal dog være opmærksomme på den nye lanceringsdato i forhold til den planlagte implementering lokalt. Digitaliseringsstyrelsens Implementeringsoverblik giver myndighederne et overblik, så de er bedst muligt forberedt på den nye løsning og ved, hvilke opgaver de skal løse hvornår.

Når MitID Erhverv lanceres d. 16. maj 2022, vil brugerne møde en brugervenlig, sikker og fleksibel erhvervsløsning, som gør det lettere for virksomheder og foreninger at administrere brugere, identifikationsmidler, certifikater, roller og rettigheder.

Hvis du vil vide mere

Læs mere om MitID Erhverv og NemLog-in på www.nemlog-in.dk.

Her finder du vejledninger, dokumentation mv., så du kan forberede dig bedst muligt på overgangen til den nye løsning.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få løbende information.

Hvad er NemLog-in?

NemLog-in giver både borgere og virksomheder adgang til alle offentlige selvbetjeningsløsninger og digitale services med ét log-in.

Med videreudviklingen af NemLog-in kommer der en ny erhvervsløsning, MitID Erhverv, som erstatter NemID medarbejdersignatur.

Nets er leverandør af den nye løsning og blev valgt i december 2018 via et EU-udbud.

Hvad sker hvornår?

  • 22. september 2021: NemLog-in er klar med den offentlige MitID-broker, som borgerne fremadrettet skal bruge til at logge på med deres MitID på offentlige tjenester.
  • 6. december 2021: Signeringsløsningen er klar, og kan herefter bruges af borgere til at underskrive et dokument eller en aftale med MitID.
  • 16. maj 2022: Den nye erhvervsløsning, MitID Erhverv, lanceres. Efter en pilotfase vil migreringen for virksomheder og foreninger med op til 3 medarbejdersignaturer starte – og den vil fortsætte kontrolleret over de kommende måneder frem til efteråret 2022.
  • 24. oktober 2022: Understøttelse af Lokal IdP og virksomheder med mere end 3 medarbejdersignaturer.