Bemærk:

Bemærk at datoerne i denne nyhed har ændret sig

MitID Erhverv lanceres i foråret 2022

En justeret tidsplan for NemLog-in-projektet betyder, at afløseren til NemID medarbejdersignatur, MitID Erhverv, går i luften i foråret 2022. Forsinkelsen har ingen umiddelbare konsekvenser for den enkelte virksomhed – og påvirker heller ikke overgangen fra NemID til MitID for borgerne. De første borgere forventes fortsat at kunne tage MitID i brug fra august 2021.

Lanceringen af den nye erhvervsløsning, MitID Erhverv, der erstatter NemID medarbejdersignatur og er en del af NemLog-in-projektet, skubbes til foråret 2022.

Det skyldes dels COVID-19, men også andre forhold hos leverandøren, herunder behov for udbedring af dele af den eksisterende kode.

Alt i alt betyder det, at MitID Erhverv vil være færdigudviklet i foråret 2022.

Forsinkelsens konsekvenser

Det er vigtigt at understrege, at forsinkelsen af MitID Erhverv ikke har nogen betydning for overgangen fra NemID til MitID for borgere. De første borgere forventes fortsat at tage MitID i brug fra august 2021, og herefter vil alle borgere gradvist overgå til MitID.

Forsinkelsen har heller ingen umiddelbare konsekvenser for den enkelte virksomhed og bruger, da NemID medarbejdersignatur kan anvendes, indtil overgangen til MitID Erhverv er gennemført.

For myndighederne betyder forsinkelsen imidlertid, at deres planlagte implementering lokalt også bliver forsinket. Digitaliseringsstyrelsen forsøger at hjælpe myndighederne, så de er bedst muligt forberedt på den nye løsning og ved, hvilke opgaver de skal løse. Det sker blandt andet ved hjælp af Digitaliseringsstyrelsens Implementeringsoverblik.

De første virksomheder vil tage MitID Erhverv i brug under en pilotfase i foråret 2022. Derefter vil myndigheder, virksomheder og foreninger overgå til den nye løsning i løbet af de efterfølgende måneder. Med den nye løsning bliver det blandt andet nemmere at administrere medarbejderidentiteter og brugerrettigheder, fordi det fremover er samlet ét sted.

MitID-broker er klar – uden signering

NemLog-in leverer også en offentlig MitID-broker. Denne del af løsningen forventes leveret i løbet af sommeren 2021. Det betyder, at borgere kan logge ind på offentlige tjenester med MitID, når de er overgået fra NemID til MitID. Overgangen fra NemID til MitID forventes som planlagt igangsat i august 2021 og sker gradvist. Borgere, der overgår til MitID, vil opleve, at de i en overgangsperiode ikke kan signere med MitID, da den nye signeringsløsning ikke bliver klar samtidig med den offentlige MitID-broker, som det ellers tidligere har været udmeldt.

Det betyder, at en borger vil kunne logge på fx sin Digitale Post med sit MitID, men hvis borgeren skal skrive et dokument eller en aftale under, vil vedkommende blive bedt om at skrive under med sit NemID. Signeringsløsningen vil være klar i efteråret 2021.

Lokal IdP

De fleste kommuner og regioner samt en række større virksomheder forventes at implementere en lokal IdP-løsning, hvor medarbejdernes digital identiteter oprettes og administreres lokalt i egne systemer.

Understøttelse af Lokal IdP leveres ikke som en del af det første Go-live på MitID Erhverv, men sættes først i drift i efteråret 2022.

Dokumentation og testmiljøer

Mange myndigheder og virksomheder arbejder i øjeblikket på at forberede deres løsninger til MitID Erhverv, særligt hvis organisationerne implementerer en lokal IdP-løsning. Digitaliseringsstyrelsen stiller sammen med Nets dokumentation og adgang til testmiljøer til rådighed så hurtigt som muligt, og alle aktiviteter bliver naturligvis tilpasset den nye tidsplan, så implementeringen kan fortsætte og overgangen bliver så smidig som mulig.

Med den nye tidsplan in mente fortsætter arbejdet hos både Nets og Digitaliseringsstyrelsen for at levere en løsning med høj brugervenlighed og sikkerhed og samtidig sikre en tryg og smidig overgang for alle erhvervsbrugere.

Hvis du vil vide mere

Læs mere om den kommende erhvervsløsning MitID Erhverv og NemLog-in på www.nemlog-in.dk.

Her finder du vejledninger, dokumentation mv., så du kan forberede dig bedst muligt på overgangen til den nye løsning.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få løbende information.

Hvad er NemLog-in?

NemLog-in giver både borgere og virksomheder adgang til alle offentlige selvbetjeningsløsninger og digitale services med ét log-in.

Med videreudviklingen af NemLog-in kommer der en ny erhvervsløsning, MitID Erhverv, som erstatter NemID medarbejdersignatur.

Nets er leverandør af den nye løsning og blev valgt i december 2018 via et EU udbud.

Hvad sker hvornår?

  • Sommeren 2021: NemLog-in er klar med den offentlige MitID-broker, som vil gøre det muligt for borgere at logge på med deres MitID på offentlige tjenester. Desuden understøttes medarbejdere i MitID’s registreringsenheder i banker og kommuner (RA-medarbejdere)
  • Efteråret 2021: Signeringsløsningen er klar, og det vil være muligt for borgere at skrive et dokument eller en aftale under i offentlige løsninger med MitID.
  • Foråret 2022: den nye erhvervsløsning, MitID Erhverv, lanceres.
    Efter en pilotfase vil migreringen for myndigheder, virksomheder og foreninger starte – og den vil fortsætte kontrolleret over de kommende måneder frem til efteråret 2022.
  • Efterår 2022: Understøttelse af lokal IdP-løsninger lanceres.
    Efter en pilotfase vil migreringen af myndigheder og virksomheder med Lokal IdP-løsninger starte – og den vil fortsætte kontrolleret over de kommende måneder frem til udgangen af 2022.