NemLog-in flyttes til ny driftsplatform

Den 25. marts 2019 vil NemLog-in flytte til en ny driftsplatform.

For at sikre muligheden for evt. roll-back uden tab af data, vil nogle brugergrænseflader i NemLog-in blive midlertidigt blændet af under idriftsættelsen, mens log-in, signering, STS og web services ikke påvirkes.

Idriftsættelse i 3 trin

Idriftsættelsen sker i 3 trin:

0. Forberedelse, den 24. marts kl. 22:00 – 25. marts kl. 06:00:

Her sættes en række komponenter i det nuværende NemLog-in i read-only, så data ikke kan opdateres, mens data kopieres til den nye driftsplatform.

  • Log-in, signering, STS og web services er tilgængelige
  • Brugergrænseflader er blændet af i Brugeradministration, Digital Fuldmagt, Til-slutning og Administration

1. Trin 1, den 25.-26. marts:

DNS skiftes den 25. marts kl. 06:00 fra det nuværende NemLog-in til den nye driftsplatform. Brugerne skifter over løbende, når DNS opdateres automatisk hos brugerne.

  • Log-in, signering, STS og web services er tilgængelige
  • Brugergrænseflader er blændet af i Brugeradministration, Digital Fuldmagt, Til-slutning og Administration

2. Trin 2, den 27. marts: 

Der åbnes op for opdateringer af brugerrettigheder og fuldmagt.

  • Log-in, signering, STS og web services er tilgængelige
  • Brugeradministration og Digital Fuldmagt er igen tilgængelige 
  • Brugergrænseflader er fortsat blændet af i Tilslutning og Administration

3. Trin 3, den 28. marts:

Alle NemLog-in komponenter er skiftet til den nye platform.

  • Alle funktioner er tilgængelige, og idriftsættelsen er gennemført.

Hvad skal tjenesteudbydere gøre?

Tjenesteudbydere skal som udgangspunkt ikke foretage sig noget i forbindelse med idriftsættelsen til den nye driftsplatform. Det er ikke nødvendigt at opdatere certifikater eller IdP metadata fra NemLog-in, da de eksisterende videreføres.

NemLog-in platformen får nye IP-adresser, men dette forventes kun at berøre de få tjenesteudbydere, der kalder webservices hos NemLog-in, og som samtidig har opsat IP-filtre for udgående kommunikation i deres firewall. Det kan dreje sig om webservices til fuldmagtskomponenten og STS.

Kommunikation med øvrige dele af NemLog-in løsningen, herunder log-in og signering, forventes ikke at blive berørt af de ændrede IP-adresser.

Hvis du som tjenesteudbyder har brug for at kende de nye IP-adresser, så skriv til .

Sådan påvirkes komponenterne i NemLog-in

Log-in (WebSSo)

Log-in vil være tilgængelig under hele idriftsættelsesperioden.

Signeringstjenesten

Signeringstjenesten vil være tilgængelig under hele idriftsættelsesperioden.

Secure Token Service (STS)

STS vil være tilgængelig under hele idriftsættelsesperioden. 

Brugeradministrationen (FBRS) - Lukket fra den 24.-26. marts

Under idriftsættelsen vil Brugeradministration være blændet af fra den 24.-26. marts. Det betyder, at det ikke vil være muligt tilføje, slette eller ændre brugerrettigheder i FBRS. Allerede tildelte rettigheder og erhvervsfuldmagter vil derimod kunne benyttes under hele idriftsættelsesperioden.

Digital fuldmagt - Lukket fra den 24.-26. marts

Under idriftsættelsen vil fuldmagtsløsningen være blændet af fra den 24.-26. marts. Det betyder, at borgere ikke har mulighed for give og anmode om fuldmagter i lukkevinduet. Allerede afgivne fuldmagter vil derimod kunne benyttes under hele idriftsættelsesperioden.

Administrationen (CSS) - Lukket fra den 24.-27. marts

Under idriftsættelsen vil NemLog-in Administration (CSS) være utilgængeligt fra den 24.-27. marts. Det betyder, at it-systemudbydere ikke har mulighed for at ændre i opsætningen af deres it-systemer, herunder udskifte certifikater.

Tilslutning (CSS) - Lukket fra den 24.-27. marts

Under idriftsættelsen vil NemLog-in Tilslutning (CSS) være blændet af fra den 24.-27. marts. Det betyder, at nye it-systemudbydere, it-leverandører og virksomheder ikke kan oprette deres organisation i NemLog-in.

Support

Digitaliseringsstyrelsen vil løbende melde ud, hvis ovenstående plan for idriftsættelse ændrer sig undervejs.

Har du spørgsmål til idriftsættelsen eller brug for support, så skriv til .