Ny dato for lancering af signeringsløsningen justerer tidsplanen for MitID Erhverv

Tekniske udfordringer i forbindelse med overgangen til ny signeringsløsning med MitID betyder en justering af den samlede tidsplan for NemLog-in projektet. Signeringsløsningen er klar den 4. april 2022, mens lancering af den nye erhvervsløsning MitID Erhverv flyttes til efter sommeren 2022.

Som led i opgraderingen af sikkerhedsniveauet i NemLog-in løsningen har det været nødvendigt at foretage tekniske og proceduremæssige opdateringer. Opgaven har været ganske omfattende og har medført en udskydelse af signeringsløsningen og påvirket færdiggørelsen af MitID Erhverv. Lanceringen af den kommende erhvervsløsning MitID Erhverv, der erstatter NemID medarbejdersignatur, rykkes derfor fra den 16. maj til efter sommeren 2022. Der pågår stadig replanlægning, og når den er afsluttet, vil der blive udmeldt en ny lanceringsdato for MitID Erhverv.

Signering med MitID er klar den 4. april 2022

Alle tjenesteudbydere, der tilbyder signering, vil kunne tilslutte sig den nye signeringsløsning fra den 4. april 2022. Tjenesteudbyderne opfordres fortsat til at forberede sig på at understøtte både den nuværende og kommende signeringsløsning i en længere overgangsperiode, idet der fortsat kan være borgere, der ikke er overgået til MitID, ligesom der fortsat vil være brugere med NemID medarbejdersignatur.

Betydning for borgere

Indtil nu har borgere kunne logge på fx Digital Post med MitID, hvor det kun har været muligt at underskrive et dokument eller en aftale med NemID. Når den nye signeringsløsning er klar fra den 4. april 2022, vil det være muligt at signere med MitID. Det kan dog ikke undgås, at der fortsat vil være selvbetjeningsløsninger, hvor borgere skal benytte NemID. Alle skal derfor beholde NemID, indtil der kommer besked om, at det ikke længere skal anvendes.

Hvad betyder udskydelsen af MitID Erhverv?

Udskydelsen af MitID Erhverv har ingen umiddelbare konsekvenser for den enkelte virksomhed og bruger, da NemID medarbejdersignatur bliver holdt kørende, indtil overgangen til MitID Erhverv er gennemført.

For myndighederne betyder udskydelsen, at deres planlagte implementering lokalt bliver udskudt. Digitaliseringsstyrelsen forsøger at hjælpe myndighederne, så de er bedst muligt forberedt på den nye løsning. Det sker blandt andet ved hjælp af Digitaliseringsstyrelsens Implementeringsoverblik DIO.

Efter en pilotfase kan myndigheder, virksomheder og foreninger overgå til MitID Erhverv. Det vil ske over nogle måneder. En detaljeret tidsplan for MitID Erhverv bliver meldt ud af Digitaliseringsstyrelsen, når den ligger fast.

Hvis du vil vide mere

Læs mere på NemLog-in om blandt andet ny signeringsløsning og MitID Erhverv

Her finder du vejledninger, dokumentation med videre, så du kan forberede dig bedst muligt på overgangen til de nye løsninger i NemLog-in.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få løbende information

Hvad er NemLog-in?

NemLog-in giver både borgere og virksomheder adgang til alle offentlige selvbetjeningsløsninger og digitale services med ét login.

Med videreudviklingen af NemLog-in kommer der en række serviceområder heriblandt ny signeringsløsning med MitID og derudover en ny erhvervsløsning, MitID Erhverv, som erstatter NemID medarbejdersignatur.

Nets er leverandør af den nye løsning og blev valgt i december 2018 via et EU udbud.

Hvad sker hvornår?

  • 4. april 2022: Signeringsløsningen er klar til, at tjenesteudbydere kan tilslutte sig den nye MitID signeringsløsning. Herefter vil det være muligt for borgere at underskrive et dokument eller en aftale med MitID.
  • Efter sommeren 2022: Den nye erhvervsløsning, MitID Erhverv, lanceres. Efter en pilotfase vil migreringen for myndigheder, virksomheder og foreninger starte, og den vil fortsætte kontrolleret over nogle måneder. En detaljeret tidsplan for MitID Erhverv bliver meldt ud af Digitaliseringsstyrelsen, når den ligger fast.