Ny signeringsløsning udskydes til primo 2022

NemLog-ins nye signeringsløsning udskydes og sættes ikke i drift i december 2021, som tidligere udmeldt. Indtil den nye løsning er klar, kan den eksisterende signeringsløsning, som understøtter NemID, fortsat anvendes.

En ny signeringsløsning skal erstatte den nuværende signeringsløsning i NemLog-in. På grund af tekniske udfordringer er den nye signeringsløsning imidlertid ikke klar til idriftsættelse den 6. december 2021, som det ellers tidligere har været udmeldt.

Go-live for den nye løsning bliver i stedet i starten af det nye år – og den præcise dato bliver meldt ud af Digitaliseringsstyrelsen, så snart den ligger fast.

Understøt begge signeringsløsninger

Tjenesteudbydere, der tilbyder signering, bør fortsat forberede sig på at understøtte både den nuværende og kommende signeringsløsning i en længere overgangsperiode. Den eksisterende signeringsløsning understøtter signering med NemID, mens den nye signeringsløsning vil understøtte signering med MitID.

Indtil alle borgere er migreret til MitID, er det derfor nødvendigt, at tjenesteudbydere understøtter både den aktuelle og den nye signeringsløsning, så både migrerede og ikke-migrerede brugere kan signere.

Betydning for borgere

Udskydelse af den nye signeringsløsning betyder, at migrerede borgere med MitID vil kunne bruge deres nye MitID til log-in, men ikke til signering. En borger kan fx logge på sin Digitale Post med sit MitID, men hvis samme borger senere i forløbet skal skrive et dokument eller en aftale under, vil borgeren blive bedt om at skrive under med sit NemID.

Blandt andet derfor er det ekstra vigtigt, at alle beholder deres NemID, også efter de har fået MitID. Dette kommunikeres til borgerne i forbindelse med overgangen fra NemID til MitID.

Forberedelse og test

Tjenesteudbydere kan allerede nu forberede og teste den nye signeringsløsning i Digitaliseringsstyrelsens beta-testmiljø.

Læs mere om implementering af den nye signeringsløsning

Hent dokumentation for den nye signeringsløsning

Tjenesteudbydere kan anmode om adgang til beta-testmiljøet ved skrive til:

Modtag nyhedsbrev og hold dig opdateret

Vores nyhedsbrev giver dig løbende information om de kommende ændringer.
Tilmeld dig nyhedsbrev