Spørgsmål og svar

Her kan du finde svar på hyppigt stillede spørgsmål i forbindelse med serviceudbyderes tilslutning af løsninger til NemLog-in.

Målgruppen er teknisk personale hos myndighederne eller disses leverandører, som er i gang med en tilslutning.