Standarder

NSIS-standarden

Formålet med NSIS-standarden er at skabe en fælles ramme for tillid til digitale identiteter og digitale identitetstjenester. Den definerer forskellige sikringsniveauer for identitetssikring og autentifikation. Standarden skal skabe større fleksibilitet i forbindelse med identifikation over for forskellige selvbetjeningsløsninger (flere sikringsniveauer). NSIS styrker også samspillet mellem løsninger på tværs af den offentlige sektor. 

Dette medfører en række krav til de parter, der ønsker at blive tilkoblet den nationale, digitale identitetsinfrastruktur, herunder tjenesteudbydere, brokere og brugerorganisationer.

Digitaliseringsstyrelsen har udviklet et værktøj der har til formål at sikre, at øvrige parter igangsætter, planlægger og gennemfører implementeringsarbejde vedrørende NSIS-standarden i god tid, så de kan koble sig på infrastrukturen umiddelbart efter go-live. Det er med andre ord en del af forberedelsen til implementering og overgang til de nye løsninger, at man kigger på egen implementering af NSIS-kravene, hvis man har en løsning, hvor det er nødvendigt.

Læs mere om NSIS-standarden

OIOSAML 3.0.3

OIOSAML er en vigtig brik i samspillet mellem de 300 offentlige selvbetjeningsløsninger, som er tilsluttet NemLog-in, herunder borger.dk og virk.dk. Profilen bruges til fødereret log-in og single sign-on (SSO) og sikrer interoperabilitet i implementeringen af SAML2-standarden.

Læs mere om OIOSAML 3.0.3

OpenID Connect Profiler

Digitaliseringsstyrelsen er i gang med at udarbejde (deployment)profiler af OpenID Connect samt JWT-standarderne med henblik på bedre at understøtte scenarier med mobile apps. 

Læs mere om OpenID Connect Profiler