Driftsinformation og fejlrapportering

Digitaliseringsstyrelsen bruger digitalisér.dk til at kommunikere om systemforvaltning og driftsstatus på NemLog-in

Digitalisér.dk

På Digitalisér.dk kan du finde driftsinformation om NemLog-in i gruppen NemLog-In Drift. Formålet er at informere om hændelser, der påvirker driften af NemLog-in.

Gruppen er primært henvendt til myndigheder og it-leverandører, som leverer digitale selvbetjeningsløsninger til det offentlige.

Gå til gruppen NemLog-In Drift på Digitalisér.dk

Fejlrapportering 

I tilfælde af fejl med mere, skal der rettes henvendelse til NemLog-in support.

Af hensyn til den efterfølgende behandling af henvendelsen, skal denne så vidt muligt indeholde følgende:

 1. Beskrivelse af forholdet.
 2. Myndighedens navn og tilslutningens betegnelse. EntityID skal altid angives, når der er tale om testmiljøet.
 3. Om henvendelsen vedrører test eller produktion.

Derudover kan man med fordel lave et trace af den observerede fejl, se vejledning nedenfor.

 • Hent Fiddler gratis på fiddler2.com
 • I IE får du efter installering en Fiddler-knap i taskbaren (se evt. filmen på fiddler hjemmeside)
 • Du skal i Fiddler slå dekryptering til via Tools -> Fiddler options -> HTTPS -> Decrypt HTTPS traffic
 • Du reproducerer den fejl i ser, og husker at trykke på Fiddler knappen så den tracer sekvensen
 • Når den er færdig gemmes tracet ved hjælp af ”File -> Save -> All sessions...”
  og det sendes til os.
 • Det er en meget stor hjælp hvis tracet gemmes som Session Archive (*.saz), da vi så kan åbne det direkte i Fiddler.

Hvis der findes yderligere dokumentation til belysning af forholdet, bedes dette vedlagt.