Spørgsmål og svar

Her kan du finde svar på hyppigt stillede spørgsmål i forbindelse med serviceudbyderes tilslutning af løsninger til NemLog-in.

Målgruppen er teknisk personale hos myndighederne eller disses leverandører, som er i gang med en tilslutning.

Spørgsmål om det nye NemLog-in

Kontrakten med den daværende leverandør, NNIT, udløber, og derfor løsningen sendes i udbud.

Nets er i dag Udviklingsleverandør og NNIT er driftsleverandør.

  1. Vi viderefører al den kendte funktionalitet, der er i NemLog-in.
  2. Vi tilføjer en samlet løsning til erhvervsidentiteter, en samlet signaturløsning til borgere og erhverv og et CA til at udstede certifikater til borgere, medarbejdere og virksomheder. CA er en forkortelse for ”Certificate Authority” – eller certifikatudsteder på dansk. Dette er en fysisk eller juridisk person, der er bemyndiget til at generere, udstede og administrere certifikater. CA er i dag en del af NemID og udsteder i dag certifikater til borgere og medarbejdere i virksomheder.
  3. Derudover forventes en del forbedringer af brugervenligheden. Særligt samler vi én aftaleindgåelse for MitID og NemLog-in i et tilslutningsflow i regi af NemLog-in-løsningen.
  4. Løsningen vil fortsat have en meget høj grad af sikkerhed.

Det er helt centralt, at der sker en fremtidssikring af løsningen. Derfor er der behov for løbende at kunne videreudvikle de forskellige dele af NemLog-in-løsningen i takt med ændrede forretningsbehov og nye teknologier. Dette vil være muligt grundet opdelingen i drift og udvikling, hvor udviklingsleverandøren løbende vil skulle videreudvikle løsningen på baggrund af de behov, der opstår.

Sikkerhed er et af de højst prioriterede parametre i kravene til den kommende løsning. Vi er meget opmærksomme på, at it-infrastrukturen i løbet af de seneste år er blevet et eftertragtet mål for hackere. Sikkerhedskravene til NemLog-in3 er derfor på et højt niveau.

Den nye løsning for erhvervsidentiteter, MitID Erhverv forventes at kunne tages i brug maj 2022.

Erhvervsbrugere vil med NemLog-in3 opleve en større brugervenlighed i løsningen. Et eksempel er ”én aftaleindgåelse”, som betyder, at virksomhedsbrugere fremover vil opleve én samlet løsning for tilslutning og udpegning af administrator på tværs af NemLog-in og MitID.

Vi vil løbende og i god tid orientere virksomheder og myndigheder om implementeringen af den kommende løsning, MitID Erhverv

På implementeringssitet kan du følge med i processen. Her kan beslutningstagere, primært hos brugerorganisationer og tjenesteudbydere også holde sig orienteret om de løbende informationsmøder og webinarer om de kommende ændringer. 

Gå til implementeringssitet

Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev. Nyhedsbrevet er særligt rettet mod tjenesteudbydere og brugerorganisationer og handler om alle vigtige aspekter omkring overgangen til MitID og NemLog-in3.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om implementeringen af MitID og NemLog-in3