Udbud af fremtidens NemLog-in

Digitaliseringsstyrelsen er i gang med et udbud af NemLog-in udvikling og forvaltning, der skal fremtidssikre denne løsning sammen med dele af det nuværende NemID.

NemLog-in spiller en central rolle i Danmarks digitale infrastruktur ved at gøre det muligt for borgere og virksomheder at logge ind på offentlige selvbetjeningsløsninger. Løsningen udbydes, da den eksisterende kontrakt udløber i 2019. Samtidig udvides NemLog-in med ny funktionalitet, som blandt andet vil omfatte visse af de funktionaliteter, der i dag er dækket af NemID.

Udbuddet omhandler nyudvikling, videreudvikling, vedligeholdelse og forvaltning af NemLog-in.

Gå til det nye implementeringssite

Læs nyheden om de tre prækvalificerede leverandører

Læs referatet fra informationsmødet 28. februar 2018

Se udbudsmaterialet for udvikling og forvaltningsudbuddet

Læs nyheden om offentliggørelsen af samme udbud

NemLog-in3's fremtidige funktioner

Den eksisterende NemLog-in, NemLog-in2, videreføres i sin helhed og skal fortsat være den primære fælles identitetsbroker/IdP-løsning og integrationspunkt for offentlige tjenesteudbydere. Samtidig er det helt centralt, at den nye løsning, NemLog-in3, fremtidssikres, så den løbende kan tilpasses ændrede forretningsbehov og nye teknologier.

Derudover har NemLog-in3 det overordnede ansvar for en ny, samlet erhvervsløsning. Der skal udvikles ny funktionalitet til at understøtte brugerrettet administration af erhvervsidentiteter i NemLog-in3.

Nyudviklingen vil blandt andet omfatte:

  • Etablering af en ny erhvervsidentitetsgarant, inkl. tilhørende administrationsportal for erhvervsidentiteter til erstatning for den eksisterende ”NemID til Erhverv” løsning
  • CA-funktionalitet (OCES), der i dag leveres som en del af NemID
  • Udvikling af en ny samlet signeringsløsning baseret på nye signeringsstandarder
  • Adgang for private tjenesteudbydere til fremover at anvende NemLog-in som broker for tilslutning til MitID.

Tæt samarbejde med MitID

Den eksisterende NemLog-in udvides blandt andet med visse af de funktionaliteter, der i dag er dækket af NemID. NemID udbydes parallelt og får navnet MitID, og da der er tætte grænseflader mellem de to løsninger, vil videreudviklingen af NemLog-in3 ske i tæt samarbejde med MitID-projektet.

Læs mere om MitID

Mere information

Klik dig videre i menuen og få meget mere at vide om arbejdet med udbuddet. 

I løbet af den kommende årrække bliver Danmarks digitale infrastruktur bygget op på ny. Dele af de eksisterende løsninger for NemLog-in og MitID videreføres, mens nogle elementer fornyes helt eller delvist.

Tilmeld dig nyhedsbrevet om den tekniske og organisatoriske implementering

Læs om fremtidens digitale infrastruktur i Danmark