Udvikling af fremtidens NemLog-in

Digitaliseringsstyrelsen har i december 2018 indgået kontrakt om fremtidens NemLog-in. I løbet af 2019 gennemføres en analysefase, hvorefter udviklingsarbejdet går i gang. Arbejdet skal fremtidssikre løsningen sammen med dele af det nuværende NemID.

NemLog-in spiller en central rolle i Danmarks digitale infrastruktur ved at gøre det muligt for borgere og virksomheder at logge ind på offentlige selvbetjeningsløsninger. Samtidig udvides NemLog-in med ny funktionalitet, som blandt andet vil omfatte visse af de funktionaliteter, der i dag er dækket af NemID.

NemLog-in3's fremtidige funktioner

Den eksisterende NemLog-in, NemLog-in2, videreføres i sin helhed og skal fortsat være den primære fælles identitetsbroker/IdP-løsning og integrationspunkt for offentlige tjenesteudbydere. Samtidig er det helt centralt, at den nye løsning, NemLog-in3, fremtidssikres, så den løbende kan tilpasses ændrede forretningsbehov og nye teknologier.

Derudover har NemLog-in3 det overordnede ansvar for en ny, samlet erhvervsløsning. Der skal udvikles ny funktionalitet til at understøtte brugerrettet administration af erhvervsidentiteter i NemLog-in3.

Nyudviklingen vil blandt andet omfatte:

  • Etablering af en ny erhvervsidentitetsgarant, inkl. tilhørende administrationsportal for erhvervsidentiteter til erstatning for den eksisterende ”NemID til Erhverv” løsning
  • CA-funktionalitet (OCES), der i dag leveres som en del af NemID
  • Udvikling af en ny samlet signeringsløsning baseret på nye signeringsstandarder
  • Adgang for private tjenesteudbydere til fremover at anvende NemLog-in som broker for tilslutning til MitID.

Tæt samarbejde med MitID

Den eksisterende NemLog-in udvides blandt andet med visse af de funktionaliteter, der i dag er dækket af NemID. Den borgervendte del af NemID udbydes parallelt og får navnet MitID, og da der er tætte grænseflader mellem de to løsninger, vil videreudviklingen af NemLog-in3 ske i tæt samarbejde med MitID-projektet.

Læs mere om MitID

Kontrakt om udvikling og forvaltning af NemLog-in

Digitaliseringsstyrelsen har i december 2018 tildelt kontrakten om nyudvikling, videreudvikling, vedligeholdelse og forvaltning af NemLog-in til Nets DanID A/S, og udbuddet er nu afsluttet.

Se nyheden om vinderen af udbuddet

Se nyheden om de tre prækvalificerede leverandører

Læs referatet fra informationsmødet 28. februar 2018

Se udbudsmaterialet for udvikling og forvaltningsudbuddet

Kontrakt om drift af NemLog-in

Digitaliseringsstyrelsen har i maj 2018 tildelt kontrakten om drift af NemLog-in til NNIT, og udbuddet er nu afsluttet.

Se nyheden om tildeling af kontrakten 

Se nyheden om de fire prækvalificerede leverandører

Læs referatet fra informationsmødet den 17. nov. 2017

Se præsentationen fra informationsmødet

Se udbudsmaterialet for driftsudbuddet