Udvikling af fremtidens NemLog-in

Digitaliseringsstyrelsen har i december 2018 indgået kontrakt om fremtidens NemLog-in. I løbet af 2019 gennemføres en analysefase, hvorefter udviklingsarbejdet går i gang. Arbejdet skal fremtidssikre løsningen sammen med dele af det nuværende NemID.

NemLog-in spiller en central rolle i Danmarks digitale infrastruktur ved at gøre det muligt for borgere og virksomheder at logge ind på offentlige selvbetjeningsløsninger. Samtidig udvides NemLog-in med ny funktionalitet, som blandt andet vil omfatte visse af de funktionaliteter, der i dag er dækket af NemID.

NemLog-in3's fremtidige funktioner

Den eksisterende NemLog-in, NemLog-in2, videreføres i sin helhed og skal fortsat være den primære fælles identitetsbroker/IdP-løsning og integrationspunkt for offentlige tjenesteudbydere. Samtidig er det helt centralt, at den nye løsning, NemLog-in3, fremtidssikres, så den løbende kan tilpasses ændrede forretningsbehov og nye teknologier.

Derudover har NemLog-in3 det overordnede ansvar for en ny, samlet erhvervsløsning. Der skal udvikles ny funktionalitet til at understøtte brugerrettet administration af erhvervsidentiteter i NemLog-in3.

Nyudviklingen vil blandt andet omfatte:

  • Etablering af en ny erhvervsidentitetsgarant, inkl. tilhørende administrationsportal for erhvervsidentiteter til erstatning for den eksisterende ”NemID til Erhverv” løsning
  • CA-funktionalitet (OCES), der i dag leveres som en del af NemID
  • Udvikling af en ny samlet signeringsløsning baseret på nye signeringsstandarder
  • Adgang for private tjenesteudbydere til fremover at anvende NemLog-in som broker for tilslutning til MitID.

Tæt samarbejde med MitID

Den eksisterende NemLog-in udvides blandt andet med visse af de funktionaliteter, der i dag er dækket af NemID. Den borgervendte del af NemID udbydes parallelt og får navnet MitID, og da der er tætte grænseflader mellem de to løsninger, vil videreudviklingen af NemLog-in3 ske i tæt samarbejde med MitID-projektet.

Læs mere om MitID