Det kommende NemLog-in

Det nye NemLog-in skal bidrage til fremtidens digitale infrastruktur. Nedenfor ses de på nuværende kendte og aktuelle aspekter af den nye løsning, som muligvis vil medføre ændringer for infrastrukturens udbydere og anvendere.

De første skridt mod fremtidens infrastruktur

NemLog-in spiller en central rolle i Danmarks digitale infrastruktur ved at gøre det muligt for borgere og virksomheder at logge ind på offentlige selvbetjeningsløsninger. Digitaliseringsstyrelsen har i december 2018 indgået kontrakt om fremtidens NemLog-in. I løbet af 2019 gennemføres en analysefase, hvorefter udviklingsarbejdet går i gang.

Nedenfor præsenteres de på nuværende kendte og aktuelle aspekter af den fremtidige løsning, der medfører ændringer i visse eksisterende funktionaliteter. Listen opdateres løbende, i takt med at løsningen udvikles.

Én aftaleindgåelse

Nye erhvervsidentiteter - det dobbelte frivilighedsprincip

Ændret brug af nøglefiler

Lokal IdP

Sikker e-mail og signering

Certifikater (MOCES, FOCES og VOCES)

Offentlige tjenesteudbydere tilsluttes NemLog-in

Tilslutning via MitID broker

Udskiftning af signaturformat