NSIS-standarden

Digitaliseringsstyrelsen har haft en ny version af National Standard for Identiteters Sikringsniveauer (NSIS) i offentlig høring.

Digitaliseringsstyrelsen har på baggrund af de indkomne høringssvar til National Standard for Identiteters Sikringsniveauer (NSIS) version 2.0 nu opdateret standarden.

NSIS v. 2.0 og den tilhørende vejledning er nu endelige og vil være de gældende fra nu af.

Læs den nye og gældende NSIS version 2.0

Læs den nye og gældende NSIS vejledning version 2.0

Læs høringsnotatet, som er udarbejdet i forbindelse med høringen. 

 

Vejledning til tjenesteudbydere og revisionsinstruks til NSIS vil blive opdateret, så de afspejler de ændringer, der er foretaget i NSIS v. 2.0 og vil blive offentliggjort inden udgangen af november 2018.

Formål med NSIS

Formålet med NSIS-standarden er at skabe en fælles ramme for tillid til digitale identiteter og digitale identitetstjenester. Den definerer forskellige sikringsniveauer for identitetssikring og autentifikation. Standarden skal skabe større fleksibilitet i forbindelse med identifikation over for forskellige selvbetjeningsløsninger (flere sikringsniveauer). NSIS styrker også samspillet mellem løsninger på tværs af den offentlige sektor.