Implementeringsproces

Som myndighed bør du overveje implementeringen af NemSMS nøje for at opnå størst mulig succes med løsningen.

Som myndighed kan du med fordel overveje nedenstående fire punkter i forbindelse med implementeringen af NemSMS i din myndighed. Denne implementeringsproces er inspireret af Region Hovedstadens faktiske arbejde med integration til NemSMS.

1. Arbejdsgangsbeskrivelser

Der bør først og fremmest være fokus på arbejdsgangene forbundet med udsendelse af sms-beskeder. Er sms-beskederne påtænkt som en påmindelse, er det altså arbejdsgangene forbundet med booking, der skal analyseres.

Man bør som myndighed dermed overveje følgende:

  • Mål med arbejdsgangen
  • Start og slut på arbejdsgangen
  • Arbejdsgangens frekvens
  • Hovedaktiviteter
  • Tidsforbrug pr. aktivitet
  • Ventetider i arbejdsgang
  • Direkte aktører i forbindelse med arbejdsgangen
  • It-systemer

2. Analyse af it - valg af løsning

Valg af teknisk set-up vil være afhængig af hvilken type teknisk integration til NemSMS, man ønsker at benytte. Der er forskel på, om man vælger en løsning, hvor man automatisk udsender NemSMS-påmindelser på baggrund af bookinger eller en løsning, hvor man manuelt udsender NemSMS'er fra eksempelvis Outlook.

Derudover skal din myndighed på systemsiden beslutte eksempelvis, hvordan en NemSMS kan annulleres, hvilken effekt en ombooking eller annullering af en booking skal have i forhold til udsendelsen af en NemSMS mv.

Nedenfor kan du finde relevante snitfladebeskrivelser samt læse om, hvad man har gjort i Region Hovedstaden.

Hent Region Hovedstadens løsningsbeskrivelse

Læs mere om de relevante snitfladebeskrivelser

3. Evaluering og gevinstrealisering

Når din myndighed er begyndt at sende NemSMS-påmindelser til borgere og virksomheder, er det vigtigt, at der foretages en evaluering af projektet - herunder gevinstrealisering.

I evalueringen og gevinstrealiseringen skal din myndighed følge op på, om udsendelsen af NemSMS'er har givet den ønskede effekt. Dette afhænger naturligvis af de opstillede effektmål. Udsender din myndighed NemSMS'er for at reducere antallet af udeblivelser eller for at give en bedre service til borgerne?

En reduktion i antallet af udeblivelser kan måles kvantitativt, hvorimod serviceforbedringer hos borgerne skal måles kvalitativt gennem spørgeskemaundersøgelser mv.

Digitaliseringsstyrelsen vil meget gerne vide, hvilken effekt NemSMS har i din myndighed og på hvilke områder vi kan forbedre løsningen. Skriv gerne til os på

4. Intern kommunikation

Når din myndighed er begyndt at sende NemSMS-påmindelser til borgere og virksomheder, er det vigtigt, at der foretages en evaluering af projektet - herunder gevinstrealisering.

I evalueringen og gevinstrealiseringen skal din myndighed følge op på, om udsendelsen af NemSMS'er har givet den ønskede effekt. Dette afhænger naturligvis af de opstillede effektmål. Udsender din myndighed NemSMS'er for at reducere antallet af udeblivelser eller for at give en bedre service til borgerne?

En reduktion i antallet af udeblivelser kan måles kvantitativt, hvorimod serviceforbedringer hos borgerne skal måles kvalitativt gennem spørgeskemaundersøgelser mv.