Tilslutning til NemSMS

Her finder du information til myndigheder der vil tilsluttes NemSMS.

Introduktion til NemSMS

Introduktionen er relevant, hvis du vil danne dig et overblik over NemSMS, eller hvis din myndighed vil anvende NemSMS’er, så påmindelser vedrørende frister, møder, undersøgelser mv. kan sendes til borgere og virksomheder via sms.

Vejledningen beskriver, hvordan myndigheder kommer godt i gang med NemSMS, og Digitaliseringsstyrelsen anbefaler at denne vejledning læses inden tilslutning. 

Hent introduktion til NemSMS

Snitflader Digital Post og NemSMS

Nedenfor finder du en introduktion til snitflader, herunder hvilken funktionalitet, der stilles til rådighed for system-til-system-integration, samt hvilke teknologier, protokoller og standarder integrationsmulighederne baserer sig på.

Snitfladerne for NemSMS indgår i snitfladebeskrivelserne til Digital Post. Myndigheden skal sikre korrekt anvendelse af snitflader.

Hent Digital post-snitflader (med ændringsmarkeringer)

Hent Digital post-snitflader (uden ændringsmarkeringer)

Historisk

e-Boks har igennem driftsperioden opsamlet spørgsmål fra supportopgaver vedrørende anvendelse af snitfladerne. På baggrund af disse erfaringer har e-Boks udarbejdet en version 6.2 af snitfladebeskrivelserne til digital post. Ændringer i forhold til den senest udgivne snitfladebeskrivelse fremgår med rettelsesmarkering samt af sektionen ændringshistorik i hvert dokument.

Udgivelsen af snitfladebeskrivelserne version 6.2 giver ikke anledning til, at leverandører skal ændre i sine integrationer til digital post.

Snitfladebeskrivelser for Digital Post version 6.3
Digital Post er blevet videreudviklet. De væsentligste ændringer er:

Appendiks A er tilføjet dokument Digital Post v6.3, og det beskriver de væsentligste konsekvenser af ændringer, der er foretaget i 2012 og som er planlagte i 2013.

Afsnittet ’Begrebsliste’ er opdateret. Væsentlige termer der er ændret:

  • Servicebesked -> NemSMS
  • Servicebeskedmodtager -> NemSMS-bruger
  • Dokumentboksmodtager -> Digitalpostbruger
  • Sikker boks -> Digitale postkasse
  • Afsnittet ’Meddelelsesmetadata’ medtager de nye metadatafiler attention.xml og sagdokument.xml
  • Afsnittet ’Regler og p-numre’ er tilføjet og beskriver hvordan p-nummer kan anvendes til adressering
  • Afsnittet ’Et eller flere kontakthierarkier’ er tilføjet. Afsnittet beskriver hvordan virksomhedsbrugere kan præsenteres for et andet kontakthierarki end det som borgere præsenteres for.”

Afsendelse af NemSMS

Myndighederne kan vælge at sende en NemSMS til borgerne, som giver dem en påmindelse, når de fx har en aftale med det offentlige. Transaktionsprisen for at afsende NemSMS er 0,05 kr.