Priser for NemSMS

Oversigt over priser på NemSMS.

Tilslutnings- og transaktionspriser

Den enkelte myndighed betaler et engangsbeløb pr. myndighedssystem (bookingsystem, fagsystem, ESDH-system mv.), som myndigheden ønsker tilsluttet.

Tilslutningspris er 1.000 kr. ekskl. moms.

Herudover er der en transaktionspris for brugen af NemSMS.

Pris pr. NemSMS er 5 øre (til e-Boks)

Rabatter

For myndigheder med mellem 500.000 og 1.500.000 årlige NemSMS-transaktioner ydes en volumenrabat på 9 pct.

For myndigheder med over 1.500.000 årlige NemSMS-transaktioner ydes en volumenrabat på 18 pct.