Teknik

Snitfladerne for NemSMS indgår i snitfladebeskrivelserne til Digital Post.

NemSMS er en løsning der giver myndigheder mulighed for at sende sms-påmindelser til borgere og virksomheder, som har tilmeldt sig NemSMS.

For at myndigheden kan anvende NemSMS skal de anvende de tekniske vejledninger for Digital Post, hvilket betyder at eventuelle erfaringer med Digital Post kan genbruges.

Hent introduktion til NemSMS