Spørgsmål og svar

Find de oftest stillede spørgsmål om NemSMS her.

Spørgsmål og svar om NemSMS

NemSMS er en fællesoffentlig sms-løsning, hvor borgere kan vælge at registrere et mobilnummer, så de kan modtage sms-servicebeskeder fra offentlige myndigheder.

Servicen kaldes for NemSMS, fordi det skal gøre det nemmere for borgeren at huske sine aftaler med fx hospitalsafdelinger, hvor borgeren går til behandling. Ud over at minde borgeren om aftaler er målet med NemSMS, at færre borgere udebliver fra aftaler med det offentlige.

Der er forskel på NemSMS og de sms'er, borgerne kan modtage, når de modtager ny post i deres digitale postkasse. NemSMS er en selvstændig kommunikationskanal, som er beregnet til fx at påminde borgerne om aftaler med offentlige myndigheder eller informere borgerne om nedgravning af rør eller midlertidig el-afbrydelser. Borgere, der er tilmeldt sms om nye beskeder i deres digitale postkasse, er derfor ikke automatisk tilmeldt NemSMS.

Borgeren tilmelder sig på borger.dk (kræver log-in med NemID).

Ved tilmelding på borger.dk oplyser borgeren sit mobiltelefonnummer og accepterer vilkårene for NemSMS. Hvis borgeren allerede er tilmeldt digital post og her har oplyst sit mobiltelefonnummer for at modtage beskeder om ny digital post, vil dette telefonnummer blive vist i tilmeldingen.

Når borgeren accepterer vilkårene, giver han/hun tilladelse til, at alle offentlige myndigheder, der anvender NemSMS, kan sende sms-påmindelser – fx forud for en undersøgelse på et hospital.

Nogle hospitalsafdelinger tilbyder desuden at oprette borgeren som NemSMS-modtager.

For at tilmelde sig NemSMS via borger.dk eller e-Boks.dk, kræver det log-in via NemID, som det først er muligt at få, når man er fyldt 15 år.

Nogle myndigheder tilbyder forældre muligheden for at modtage NemSMS vedr. deres børn (under 15 år) via assisteret tilmelding. Assisteret tilmelding betyder, at forældrene oplyser det mobilnummer, som de ønsker registreret til NemSMS på vegne af deres barn, til den myndighed, som tilbyder påmindelse med NemSMS. Herefter bliver der sendt en bekræftelsesbesked til det tilmeldte mobiltelefonnummer, som skal godkendes ved at besvare sms’en med de sidste fire cifre i barnets CPR-nummer.

Når barnet fylder 15 år, kan det få sit eget NemID og dermed selv ændre det mobiltelefonnummer, som er tilmeldt til NemSMS på barnets vegne. Digitaliseringsstyrelsen opfordrer til, at myndigheder, som tilmelder borgere under 15 til NemSMS via assisteret tilmelding, gør opmærksom på, at det registrerede mobiltelefonnummer bør opdateres af borgeren under 15 år, når vedkommende fylder 15 år og får sit eget NemID.

Ja det er muligt at modtage NemSMS beskeder om andre personer. Det er op til den enkelte borger hvilket telefonnummer de ønsker at angive.

Det er gratis for borgerne at modtage NemSMS’er fra myndighederne. Myndighedernes anvendelse af NemSMS faktureres af e-Boks, som er leverandør af NemSMS-løsningen.

Se priser for brug af NemSMS

Hvis borgeren skifter mobilnummer, skal han/hun selv huske at oplyse sit nye nummer. Det gøres under ”Min Side” på borger.dk, eller under ”NemSMS”-fanebladet i den digitale postkasse.

Med NemSMS er det kun nødvendigt for borgeren at registrere sit mobilnummer ét sted. Borgeren registrerer et (nyt) mobiltelefonnummer under ”NemSMS” på ”Min Side” på borger.dk eller under ”NemSMS”-fanebladet i den digitale postkasse. Uanset hvor borgeren registrerer sit nummer, vil nummeret blive rettet for både NemSMS, digital post og e-Boks (hvis borgeren bruger e-Boks).

Det er de tilmeldte borgeres eget ansvar at opdatere de mobilnumre, de registrerer til modtagelse af NemSMS. Dette gøres ved at logge på med NemID på borger.dk eller via e-Boks, hvor borgerne kan ændre det mobilnummer, de har registreret til NemSMS.

Leverandøren til NemSMS, e-Boks, validerer desuden løbende mobilnumrene anført i løsningen. Herved sikres det, at mobilnumrene er aktive.

Hvis borgeren ønsker at framelde sig NemSMS, skal han/hun selv framelde sig NemSMS på borger.dk eller i den digitale postkasse. Det gøres under ”Min Side” på borger.dk, eller under ”NemSMS”-fanebladet i den digitale postkasse.

Nej, men NemSMS indeholder ikke cpr-nummer. Dog kan de indeholde anden personfølsomt indhold.

Det er kun de offentlige myndigheder, der er tilmeldt NemSMS, har adgang til registeret over tilmeldte mobiltelefonnumre til NemSMS.

Læs mere om Digitaliseringsstyrelsens arbejde med sikkerhedsdagsordnen

Der kan være mange årsager til, at man får en NemSMS henvendt til en anden person. Hvis dette sker skal man kontakter e-Boks’ support. De har en procedure for, hvordan det forkerte telefonnummer kan slettes fra registeret.

Myndigheder og systemleverandører, som efterspørger teknik bistand om NemSMS, fx angående opsætning og integration til fagsystemer, skal oprette en sag ved e-Boks’ tekniske support.