PoC (Proof of Concept)

For at teste arkitekturen er der gennemført en teknisk PoC (Proof of Concept) på orkestreringskomponenten.

Der er i perioden januar – juni 2019 gennemført en teknisk PoC (Proof of Concept) på orkestreringskomponenten med det formål at teste arkitekturen ved at samle sags- og ydelsesdata fra forskellige datakilder og levere et samlet svar med sammenstillet data til en brugergrænseflade på baggrund af en forespørgsel.

Følgende er udarbejdet i forbindelse med PoC’en:

Derudover har Digitaliseringsstyrelsen leveret følgende dokumenter i forbindelse med indkøb af ekstern bistand til PoC’en:

PoC’en er gennemført i samarbejde med ATP, KL og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU), som alle har leveret testdata. Den overordnede konklusion er, at PoC’en har været vellykket, både i forhold til funktionaliteten med sammenstilling af data og i forhold til performance af den samlede applikation og de involverede komponenter.