Udbud af orkestreringskomponenten

Følg med her for løbende opdateringer om udbuddet af orkestreringskomponenten, som blive en fællesoffentlig løsning til orkestrering (søgning, indsamling og sammenstilling) af standardiserbare data.

Informationsmøde

Digitaliseringsstyrelsen afholder informationsmøde torsdag den 12. december 2019 kl. 14-16 på Landgreven 4, 1301 København K.

For tilmelding skriv til projektet på senest den 25. november 2019.

Det kan være nødvendigt at reducere antallet af deltagere pr. leverandør, hvis der modtages et større antal anmodninger om deltagelse i informationsmødet, end der er plads til på den angivne adresse.

Informationsmødet afholdes som udgangspunkt på dansk. Digitaliseringsstyrelsen har den 31. oktober 2019 sendt en forhåndsmeddelelse vedrørende informationsmødet til offentliggørelse på TED (Tenders Electronic Daily), online-udgaven af "tillægget til EU-Tidende" om offentlige kontrakter i EU. Materialet fra informationsmødet vil blive tilgængeliggjort her på siden efter mødet.

På siden her vil løbende komme opdateringer i forbindelse med udbuddet.

Tidsplan

Tidsplan for udbud af orkestreringskomponenten:

Projektet er i anskaffelsesfase fra oktober 2019-juni 2020. Derefter overgår projektet til gennemførelsesfase fra juli 2020, efter der er valgt udviklingsleverandør.

Ved udgangen af 2020 idriftsættes komponenten.

""

Udbudsgenstanden

Der skal udvikles en komponent (B) til orkestrering af data og definition af snitflader (S2), som skal samle sags- og ydelsesdata fra forskellige datakilder (C) og levere et svar via en udstillet standardiseret snitflade (S1) til en applikation med en visningsklient (fx en portal) (A) på baggrund af en forespørgsel med fx CPR-nummer.

 

""