Udbud af orkestreringskomponenten

Følg med her for løbende opdateringer om udbuddet af orkestreringskomponenten, som bliver en fællesoffentlig løsning til orkestrering (søgning, indsamling og sammenstilling) af standardiserbare data.

Det igangværende udbud

Den 11/2 2020 offentliggjorde Digitaliseringsstyrelsen udbudsmaterialet for Orkestreringskomponenten. Orkestreringskomponenten skal sammenstille overbliksdata fra datakilder og levere et sammenstillet svar til visningsklienter, hvor borger.dk er udvalgt som obligatorisk Visningsklient. Udbudsformen er EU-udbud med prækvalifikation. Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud, jf. Udbudslovens §§ 58-60. Det begrænsede udbud omfatter to faser: Prækvalifikationsfasen og tilbudsfasen.

Prækvalifikationsfasen er nu afsluttet. Fem leverandører er prækvalificeret til at afgive tilbud om udvikling, vedligeholdelse, videreudvikling og drift af Den Fællesoffentlige Orkestreringskomponent.

Læs mere om prækvalifikationsresultatet

Udbuddet forventes gennemført i henhold til nedenstående tidsplan:

 

Aktivitet

Dato/periode

Udbudsbekendtgørelse sendt til offentliggørelse Tirsdag den 11. februar 2020
Ansøgers frist for indgivelse af spørgsmål inden ansøgningsfristen Tirsdag den 3. marts 2020 kl. 12.00
Ordregivers frist for besvarelse af spørgsmål vedrørende ansøgningen Fredag den 6. marts 2020.
Ansøgningsfrist Fredag den 13. marts 2020 kl. 12.00
Meddelelse om prækvalifikationsresultat med opfordring til afgivelse af tilbud Fredag den 20. marts 2020
Tilbudsgivers frist for indgivelse af spørgsmål vedrørende tilbud Mandag den 20. april 2020 kl. 12.00
Ordregivers frist for besvarelse af spørgsmål Torsdag den 23. april 2020
Tilbudsfrist Torsdag den 30. april 2020 kl. 12.00

 

Aktivitet

Dato/periode

Indhentelse af endelig dokumentation for
oplysninger afgivet i ESPD
Uge 23 - 25
Forventet meddelelse om tildeling Uge 25
Forventet udløb af standstill-perioden Uge 28
Forventet kontraktindgåelse Uge 28

 

Gå til udbudsmaterialet på www.ethics.dk

På siden her vil løbende komme opdateringer i forbindelse med udbuddet.

Informationsmøde

Digitaliseringsstyrelsen afholdt informationsmøde torsdag den 12. december 2019 kl. 14-16 på Landgreven 4, 1301 København K.

Her finder du præsentationen samt referater fra mødet

Tidsplan

Tidsplan for udbud af orkestreringskomponenten:

Projektet er i anskaffelsesfase fra oktober 2019-juni 2020. Derefter overgår projektet til gennemførelsesfase fra juli 2020, efter der er valgt udviklingsleverandør.

Ved udgangen af 2020 idriftsættes komponenten.

""

Udbudsgenstanden

Der skal udvikles en komponent (B) til orkestrering af data og definition af snitflader (S2), som skal samle sags- og ydelsesdata fra forskellige datakilder (C) og levere et svar via en udstillet standardiseret snitflade (S1) til en applikation med en visningsklient (fx en portal) (A) på baggrund af en forespørgsel med fx CPR-nummer.

 

""