Fem leverandører er prækvalificeret til at afgive tilbud om udvikling, vedligeholdelse, videreudvikling og drift af Den Fællesoffentlige Orkestreringskomponent

Digitaliseringsstyrelsen kan nu offentliggøre navnene på de fem leverandører, der inviteres til at afgive tilbud på udvikling, vedligeholdelse, videreudvikling og drift af Den Fællesoffentlige Orkestreringskomponent.

Den 18. februar sendte Digitaliseringsstyrelsen Orkestreringskomponenten i udbud. Orkestreringskomponenten bliver den komponent, der understøtter visning af overblik for borgere, i første omgang i Mit Overblik på borger.dk, ved at indsamle relevante data hos myndigheder og videreformidle dem til visningsklienter. Indledningsvist skal komponenten understøtte visning af blandt andet sager og ydelser.

Syv leverandører har søgt om at blive prækvalificeret. Alle syv opfylder kravene, som fremgik af udbudsbekendtgørelsen. Der er baggrund af de indkomne prækvalifikationsanmodninger udvalgt fem kompetente ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud.

De prækvalificerede leverandører er:  

  • Accenture A/S
  • Globeteam A/S
  • Netcompany A/S
  • Nine A/S
  • Trifork A/S

Hermed er det samlede felt af potentielle leverandører til Orkestreringskomponenten på plads. Projektet bag Orkestreringskomponenten er glade for den store interesse fra markedet i forbindelse med både prækvalifikation og den forudgående markedsdialog og ser frem til det videre forløb med de fem potentielle tilbudsgivere.

Processen fremover

De prækvalificerede leverandører inviteres nu til at skrive tilbud. Dansk Industri har opfordret til, at tidsfrister for udbud udsættes 14 dage med henvisning til den nuværende situation med corona/Covid-19. Deadline for tilbudsafgivelse er derfor flyttet fra den 30. april til den 15. maj 2020.

Ifølge planen bliver kontrakten underskrevet juli 2020.

Læs mere om udbuddet af orkestreringskomponenten