Udbud og valg af leverandør

EU-udbuddet på Orkestreringskomponenten er afsluttet, og projektet er dermed overgået til udviklingsfasen i samarbejde Netcompany, der er valgt som udviklingsleverandør.

Digitaliseringsstyrelsen offentliggjorde den 11. februar 2020 udbudsmaterialet på Orkestreringskomponenten. Udbuddet omfattede udvikling, vedligeholdelse, videreudvikling og drift af Den Fællesoffentlige Orkestreringskomponent. Udbuddet blev gennemført som et begrænset udbud. Det begrænsede udbud omfattede to faser: Prækvalifikationsfasen og tilbudsfasen.

Fem leverandører blev prækvalificeret til at afgive tilbud om udvikling, vedligeholdelse, videreudvikling og drift af Den Fællesoffentlige Orkestreringskomponent. Digitaliseringsstyrelsen modtog efterfølgende tilbud fra alle fem leverandører. Den 30. juni 2020 blev der indgået kontrakt med Netcompany som udviklingsleverandør.