Afrapportering på Digitaliseringsstyrelsens servicedeklaration

Hvert kvartal vil Digitaliseringsstyrelsen lægge ny rapportering på denne side vedr. det seneste kvartal på de faktisk opnåede oppetider samt løsningstider.

 

2015

Oppetid

Supporthenvendelser

Service1. kvt.2. kvt.3. kvt.4. kvt. Servicemål1. kvt.2. kvt.3. kvt.4. kvt.
NemID 100% 99,15% 99,94% 99,88% 99,90% 64019 48125 40920 39081
NemLog-in 100% 100% 100% 100% 99,90% 4798 4912 4951 4943
NemKonto 100% 100% 100% 100% 99,90% 6973 14858 9812 6901
NemHandel 100% 99,90% 100% 100% 99,90% 1047 1043 848 998
Digital Post og NemSMS 99,67% 99,66% 99,94% 99,85%  99,50% 7983 5041 5197 5737
Borger.dk 99,90% 99,83% 99,99% 99,93%  99,70% 9237 7695 6397 6281