Afrapportering på Digitaliseringsstyrelsens servicedeklaration

Hvert kvartal vil Digitaliseringsstyrelsen lægge ny rapportering på denne side vedr. det seneste kvartal på de faktisk opnåede oppetider samt løsningstider.

 

2016

Oppetid

Supporthenvendelser

Service1. kvt.2. kvt.3. kvt.4. kvt. Servicemål1. kvt.2. kvt.3. kvt.4. kvt.
NemID 99,68% 99,83% 99,78% 99,95% 99,90% 45525 49843 55526 51866
NemLog-in 99,99% 100% 99,87% 99,82% 99,90% NA NA NA NA
NemKonto 100% 100% 100% 100% 99,90% 7564 12710 9579 6935
NemHandel 100% 100% 100% 100% 99,90% 891 1076 1011 1087
Digital Post og NemSMS 99,57% 99,75% 99,82% 99,58%  99,50% 4467 3618 2561 2801
Borger.dk 99,63% 99,88% 99,75% 100%  99,70% 7010 9933 9703 9972