Afrapportering på Digitaliseringsstyrelsens servicedeklaration

Hvert kvartal vil Digitaliseringsstyrelsen lægge ny rapportering på denne side vedr. det seneste kvartal på de faktisk opnåede oppetider samt løsningstider.

 

2017

Oppetid

Supporthenvendelser

Service1. kvt.2. kvt.3. kvt.4. kvt. Servicemål1. kvt.2. kvt.3. kvt.4. kvt.
NemID 99,98% 99,99%     99,90% 54.891 43.630    
NemLog-in 99,79% 99,44%     99,90% NA NA NA NA
NemKonto 100% 100%     99,90% 7.995 10.528    
NemHandel 99,90% 99,93%     99,90% 1.091 999    
Digital Post 99,71% 99,91%     99,50% 4.513 2.451    
Borger.dk
100% 99,11%     99,70% NA NA NA NA
Digitaliser.dk  100% 100%     99,87% NA NA NA NA