Afrapportering på Digitaliseringsstyrelsens servicedeklaration

Hvert kvartal vil Digitaliseringsstyrelsen lægge ny rapportering på denne side vedr. det seneste kvartal på de faktisk opnåede oppetider samt løsningstider.

 

2017

Oppetid

Supporthenvendelser

Service1. kvt.2. kvt.3. kvt.4. kvt. Servicemål1. kvt.2. kvt.3. kvt.4. kvt.
NemID 99,98% 99,99% 99,97%  99,99%  99,90% 54.891 43.630 45918    47614 
NemLog-in 99,79% 99,44% 99,99%  99,98% 99,90% NA NA NA NA
NemKonto 100% 100% 100% 100%  99,90% 7.995 10.528 10513   7841 
NemHandel 99,90% 99,93% 100,00%  99,97% 99,90% 1.091 999 845    1118 
Digital Post 99,71% 99,91% 99,35%   99,89% 99,50% 4.513 2.451  4050 3988 
Borger.dk
100% 99,11%  100,00% 99,28%  99,70% NA NA NA NA
Digitaliser.dk  100% 100% 99,98%  100%   99,87% NA NA NA NA