Afrapportering på Digitaliseringsstyrelsens servicedeklaration

Hvert kvartal vil Digitaliseringsstyrelsen lægge ny rapportering på denne side vedr. det seneste kvartal på de faktisk opnåede oppetider samt løsningstider.

 

2018

Oppetid

Supporthenvendelser

Service1. kvt.2. kvt.3. kvt.4. kvt. Servicemål1. kvt.2. kvt.3. kvt.4. kvt.
NemID 99,99% 100%  99,76% 99,66% 99,90% 58020 50007  45605  48383
NemLog-in 99,94% 100% 100%  100% 99,90% NA NA NA NA
NemKonto 100% 100% 100% 100% 99,90% 9263 11421 10211   10718
NemHandel NA NA NA NA  99,90% NA NA NA  NA 
Digital Post NA NA NA  NA 99,50% 4334 3555 4219   NA
Borger.dk
100% 100% 100%   100% 99,70% NA NA NA NA
Digitaliser.dk  99,87% 100% 99,99%  100% 99,87% NA NA NA NA