Afrapportering

Hvert kvartal vil Digitaliseringsstyrelsen lægge ny rapportering på denne side vedrørende det seneste kvartal på de faktisk opnåede oppetider samt løsningstider.

Afrapporteringer for 2018

2018

Oppetid

Service1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal Servicemål
NemID 99,99% 100%  99,76% 99,66% 99,90%
NemLog-in 99,94% 100% 100%  100% 99,90%
NemKonto 100% 100% 100% 100% 99,90%
NemHandel NA NA NA NA  99,90%
Digital Post NA NA NA  NA 99,50%
Borger.dk  100% 100% 100%   100% 99,70%
Digitaliser.dk  99,87% 100% 99,99%  100% 99,87%

 

2018

Supporthenvendelser

Service1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
NemID 58020 50007  45605  48383
NemLog-in NA NA NA NA
NemKonto 9263 11421 10211   10718
NemHandel NA NA NA  NA 
Digital Post 4334 3555 4219   NA
Borger.dk  NA NA NA NA
Digitaliser.dk  NA NA NA NA

 

Afrapporteringer for 2017

2017

Oppetid

Service1. kvartal2.kvartal3. kvartal4.kvartal Servicemål
NemID 99,98% 99,99% 99,97%  99,99%  99,90%
NemLog-in 99,79% 99,44% 99,99%  99,98% 99,90%
NemKonto 100% 100% 100% 100%  99,90%
NemHandel 99,90% 99,93% 100,00%  99,97% 99,90%
Digital Post 99,71% 99,91% 99,35%   99,89% 99,50%
Borger.dk  100% 99,11%  100,00% 99,28%  99,70%
Digitaliser.dk  100% 100% 99,98%  100%   99,87%

 

2017

Supporthenvendelser

Service1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
NemID 54.891 43.630 45918    47614 
NemLog-in NA NA NA NA
NemKonto 7.995 10.528 10513   7841 
NemHandel 1.091 999 845    1118 
Digital Post 4.513 2.451  4050 3988 
Borger.dk  NA NA NA NA
Digitaliser.dk  NA NA NA NA

 

Afrapporteringer for 2016

2016

Oppetid

Service1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal Servicemål
NemID 99,68% 99,83% 99,78% 99,95% 99,90%
NemLog-in 99,99% 100% 99,87% 99,82% 99,90%
NemKonto 100% 100% 100% 100% 99,90%
NemHandel 100% 100% 100% 100% 99,90%

Digital Post og NemSMS

99,57% 99,75% 99,82% 99,58%  99,50%
Borger.dk 99,63% 99,88% 99,75% 100%  99,70%

 

2016

Supporthenvendelser

Service1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
NemID 45525 49843 55526 51866
NemLog-in NA NA NA NA
NemKonto 7564 12710 9579 6935
NemHandel 891 1076 1011 1087

Digital Post og NemSMS

4467 3618 2561 2801
Borger.dk 7010 9933 9703 9972

 

Afrapporteringer for 2015

2015

Oppetid

Service1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal Servicemål
NemID 100% 99,15% 99,94% 99,88% 99,90%
NemLog-in 100% 100% 100% 100% 99,90%
NemKonto 100% 100% 100% 100% 99,90%
NemHandel 100% 99,90% 100% 100% 99,90%

Digital Post og NemSMS

99,67% 99,66% 99,94% 99,85%  99,50%
Borger.dk 99,90% 99,83% 99,99% 99,93%  99,70%

 

2015

Supporthenvendelser

Service1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
NemID 64019 48125 40920 39081
NemLog-in 4798 4912 4951 4943
NemKonto 6973 14858 9812 6901
NemHandel 1047 1043 848 998

Digital Post og NemSMS

7983 5041 5197 5737
Borger.dk 9237 7695 6397 6281

 

Afrapporteringer for 2014

2014

Oppetider hverdag (servicemål)

Service1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
NemKonto 100%
(98,5%)
100% 
(98,5%)
100%
(98,5%)
100%
(98,5%)
NemLog-in 100%
(99%)
100%
(99%)
100%
(99%)
99,67%
(99%)

Digital Post og NemSMS

99,94%
(99%)
99,91%
(99%)
99,65%
(99%)
99,65%
(99%)
NemID 99,97%
(99,9%)
99,69%
(99,9%)
99,42%
(99,9%)
99,93%
(99,9%)
NemHandel 100%
(99,9%)
100%
(99,9%)
100%
(99,9%)
99,73%
(99,9%)
Statstidende 99,7%
(99,5%)
99,7%
(99,5%)
99,7%
(99,5%)
100%
(99,5%)
Borger.dk 99,08%
(99,70%)
99,33%
(99,70%)
99,63%
(99,70%)
99,%
(99,70%) 

 

2014

Oppetider / tilgængelighed aften og weekend (servicemål)

Service1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
NemKonto 100%
(98,5%)
100%
(98,5%)
100%
(98,5%)
100%
(98,5%)
NemLog-in 100%
(99%)
100%
(99%)
100%
(99%)
100%
(99%)

Digital Post og NemSMS

99,44%
(99%)
99,91%
(99%)
99,65%
(99%)
99,44%
(99%)
NemID 99,97%
(99,9%)
99,69%
(99,9%)
99,42%
(99,9%)
99,93%
(99,9%)
NemHandel 100%
(99,9%)
100%
(99,9%)
100%
(99,9%)
100%
(99,9%)
Statstidende 99,7%
(99,5%)
99,7%
(99,5%)
99,7%
(99,5%)
100%
(99,5%)
Borger.dk N/A N/A N/A N/A

 

2014

Gennemsnitlig påbegyndelsestid/opfyldelsesgrad i % (servicemål)

Service1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
NemKonto

97% 

(50%)

98,30% 

(50%)

97,60% 

(50%)

97%

(50%)

NemLog-in N/A N/A N/A N/A

Digital Post og NemSMS

71% 

(50%)

75% 

(50%)

66% 

(50%)

N/A
NemID

74,66% 

(80%)

79,24%

(80%)

80,59% 

(80%)

81,50% 

(80%)

NemHandel N/A N/A N/A N/A
Statstidende N/A N/A N/A N/A
Borger.dk N/A N/A

N/A

N/A

 

Afrapporteringer for 2013

2013

Oppetider hverdag (servicemål)

Service1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
NemKonto 100%
(98,5%)
100%
(98,5%)
100%
(98,5%)
99,9%
(98,5%)
NemLog-in 100%
(99%)
100%
(99%)
100%
(99%)
100%
(99%)

Digital Post og NemSMS

99,96%
(99%)
99,91%
(99%)
99,90%
(99%)
99,95%
(99%)
NemID 99,80%
(99,9%)
99,48%
(99,9%)
99,98%
(99,9%)
97,50%
(99,9%)
NemHandel 99,99%
(99,9%)
100%
(99,9%)
100%
(99,9%)
99,99%
(99,9%)

 

2013

Oppetider / tilgængelighed aften og weekend (servicemål)

Service1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
NemKonto 100%
(98,5%)
100%
(98,5%)
100%
(98,5%)
99,99%
(98,5%)
NemLog-in 100%
(99%)
100%
(99%)
100%
(99%)
100%
(99%)

Digital Post og NemSMS

99,96%
(99%)
99,91%
(99%)
99,90%
(99%)
99,95%
(99%)
NemID 99,80%
(99,9%)
99,48%
(99,9%)
99,98%
(99,9%)
97,50%
(99,9%)
NemHandel 99,99%
(99,9%)
100%
(99,9%)
100%
(99,9%)
99,99%
(99,9%)

 

2013

Gennemsnitlig påbegyndelsestid/opfyldelsesgrad i % (servicemål)

Service1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
NemKonto 97,80%
(50%)
97,30%
(50%)
97,70%
(50%)
97,60%
(50%)
NemLog-in N/A N/A N/A N/A

Digital Post og NemSMS

82%
(50%)
68%
(50%)
67%
(50%)
79%
(50%)
NemID 68,86%
(80%)
69,20%
(80%)
72,14%
(80%)
72,46%
(80%)
NemHandel N/A N/A N/A N/A