Johan Holm Jakobsen

""

Johan er uddannet Cand.merc.jur. fra Syddansk Universitet og har været ansat 5 år i Koncern IT i Københavns Kommune, inden han blev ansat i Digitaliseringsstyrelsen, hvor han har arbejdet siden 2018. Johan arbejder som specialkonsulent i Kontor for jura.

Digitaliseringsstyrelsens Kontor for jura understøtter styrelsens centre, fagkontorer og direktion bredt med juridisk rådgivning og opgaveløsning. Rådgivningen omfatter blandt andet forvaltningsret og databeskyttelsesret samt kontrakts- og udbudsret. Kontoret bistår med gennemførelse af styrelsens store it-udbud samt kvalitetssikring af styrelsens indkøb både ved indgåelse af nye kontrakter, men også ved kontraktstyring og ændringer af eksisterende kontrakter. Derudover har kontoret ansvaret for udarbejdelse af styrelsens lovforslag og koordinering af aktindsigtssager.

Hvad ligger der af arbejdsopgaver på dit skrivebord?

Jeg sidder i kontorets kontraktstyringsenhed og rådgiver primært om kontraktstyring og håndtering af ændringer af kontrakter. Jeg er projektleder for mange af vores udviklingsprojekter, som vedrører kontraktstyring, og arbejder blandt andet løbende med opdatering af vores vejledninger og konceptualisering af kontraktstyring. Derudover er jeg meget optaget af optimering af systemunderstøttelsen – særligt hvordan vi kan automatisere relevante processer. Ledelsesrapporteringen er jeg også meget involveret i. Derudover er jeg med til at undervise styrelsens medarbejdere i, hvordan man griber det an at skulle styre en kontrakt.

Der er rigtig gode rammer for at dygtiggøre sig i Digitaliseringsstyrelsen, og det oplever jeg, at man heldigvis kan fortsætte med, især da mulighederne for faglig udvikling igennem opgavevaretagelsen altid er der, hvis man er villig til at gribe bolden og løbe med den

Hvordan får du sat dine kompetencer i spil?

Jeg afstemmer løbende mine opgaver med min koordinator og min chef, så der er balance mellem mine præferencer og organisationens behov. Og hvis man får en god idé, oplever jeg, at man får lov til at løbe med den. Derfor er der mulighed for at være ambitiøs og kreativ og tænke store tanker – både på Digitaliseringsstyrelsens og egne vegne.

Hvordan ser en typisk dag ud hos jer i Kontor for jura?

Vi består af to enheder; en kontraktstyringsenhed, der blandt andet rådgiver om indkøb, udbud og kontraktstyring, og en offentligretsenhed, der behandler aktindsigtssager, udarbejder lovforslag, rådgiver om GDPR og meget mere. Derudover sidder Finansministeriets Data Protection Officer (DPO) også i vores kontor.

Jeg plejer at starte min dag med at danne mig et overblik over status på projekterne, som jeg driver, for at lave en plan for opfølgning på disse og de henvendelser, der ellers kommer ind. Dagene former sig sjældent helt som planlagt, og der kan hurtigt komme fart på – men det passer mig godt, at hverdagene aldrig er ens og forudsigelige.

Der er et godt drive i styrelsen, som man kan mærke så snart man træder ind i organisationen. Jeg oplever blandt andet, at der er en høj andel af kolleger uden så mange år på arbejdsmarkedet, som er ambitiøse og gerne vil fremad. Det synes jeg er et fedt miljø at være i.

Hvorfor valgte du at Digitaliseringsstyrelsen skulle på CV’et, og hvorfor skal andre søge arbejde her?

Jeg har stor interesse for strategisk udvikling af kontraktstyring og for den overordnede digitaliseringsdagsorden. Digitaliseringsstyrelsen er derfor et rigtig godt match for mig.

Digitaliseringsstyrelsen har kunnet tilbyde mig en opgaveportefølje, der gør, at jeg har kunnet tilpasse og fokusere mine arbejdsopgaver, så jeg udvikler mig i den retning, som jeg gerne vil.

Jeg vil derfor klart anbefale andre at søge arbejde ved Digitaliseringsstyrelsen – især hvis man har en ide om, hvilken retning man gerne vil udvikle sig.