Mona Mattle

Uddannet cand.mag. i medievidenskab og blev ansat i Digitaliseringsstyrelsen i slutningen af 2018 og har siddet på it-leverandørsiden hos et mindre bureau inden da.

Jeg er ansat i Center for digitale identiteter, som blandt andet har ansvaret for sikker forvaltning og drift af de centrale, fællesoffentlige løsninger NemID, NemLog-in og eID gateway. Det er afgørende for borgernes tillid til digitaliseringen og er en kerneopgave for forvaltningen af systemerne.

Hvad er dine primære opgaver?

Mine primære opgaver er drift og forvaltning af NemLog-in løsningen, hvor jeg blandet andet arbejder med videreudvikling, drift og vedligehold af denne. NemLog-in er kort fortalt én samlet adgang til både borger- og virksomhedsrettede selvbetjeningsløsninger i det offentlige. Udover at håndtere login, signering og rettighedsstyring, er den fællesoffentlige digitale fuldmagtsløsning også under vores løsning.

Forvaltningsopgaven rummer mange forskellige delopgaver, som kræver sans for struktur, interessenter, teknisk indsigt og samarbejde med fx leverandører. Et eksempel på en opgave er, når vi skal lave nye tiltag eller have fejlrettelser ud til slutbrugerne. Der er det mig, der håndterer vores release-proces over mod vores to leverandører. Det er en kompleks proces med løbende koordinering og planlægning mellem udviklings- og driftsleverandøren. Jeg er desuden med til at følge op på, at alle procedurer følges og optimeres løbende, som vi bliver klogere - både hos leverandørerne og internt i Digitaliseringsstyrelsen. Det er ligeledes vores ansvar at sikre, at kontrakten med vores leverandører følges og det er også en stor del af opgaven i vores team.

Fleksibilitet og den bedst mulige brug af viden i Digitaliseringsstyrelsen afspejler sig i måden, jeg arbejder på. Ud over at sidde med forvaltning, har jeg en tæt snitflade til NemLog-in udviklingsprojektet. Her projektleder jeg løbende leverancer, der kræver tæt koordinering og afklaring mellem vores leverandører.

En typisk dag for mig involverer derfor oftest samarbejde med rigtig mange interessenter både internt og eksternt. Det kræver nogle gange en del strategisk snilde at få kabalen til at gå op og vinkle opgaver og kommunikation, så vi får det bedste resultat.

Hvordan får du sat dine kompetencer som projektleder i spil?

Inden jeg kom til Digitaliseringsstyrelsen sad jeg på leverandørsiden, som projektleder i et bureau, hvor jeg håndterede både drift og vedligehold af kunders hjemmesider, men også udviklingsprojekter - fra design og analysefasen til idriftsættelse.

Da jeg altid har haft en passion for krydsfeltet mellem menneske, teknologi og samfund, ønskede jeg at bruge mine kompetencer, hvor jeg kom tættere på det sidste. Derfor så jeg Digitaliseringsstyrelsen som det helt rigtige sted, hvor jeg kunne være med til at forbedre Danmarks digitale services og arbejde med løsninger, der havde en større berøringsflade end det jeg var vant til.

Jeg bruger derfor helt konkret mine kompetencer til at forbedre de digitale relationer mellem borgere, virksomheder og det offentlige. Jeg har altid udfordret mig selv og hvilken bedre måde end at skifte fra leverandør til kunde. Det giver mig en meget bedre forståelse for leverandørerne, og de krav vi stiller. Jeg får også lov at bruge mine erfaringer med SCRUM og agile processer til løbende at forbedre vores processer både internt og med leverandørerne. Netop det agile er noget Digitaliseringsstyrelsen arbejder meget med at implementere - og da jeg elsker at tænke i forbedringsmuligheder, er der gode muligheder for at bruge den viden til hverdag.

Hvordan ser en typisk dag ud hos jer i Center for digitale identiteter?

I NemLog-in teamet er kendetegnet ved en typisk dag ofte, at den sjældent endte som man forventede da den startede. Når man forvalter og drifter kørende løsninger, som man gør i Center for digitale identiteter, kan man ofte være nødt til at omprioritere, når der kommer noget, der er vigtigere. Da løsningerne vi drifter i kontoret er samfundskritiske, er det vigtigt, at vi hurtigt kan omstille os, hvis noget er presserende for eksempelvis en løsnings oppetid. Hvis der er en fejl, der gør, at borgere og virksomheder ikke kan bruge vores løsning, er det selvsagt den vigtigste opgave at få systemet op at køre igen.

Da uforudsete opgaver ikke er noget, man kan planlægge sig ud af, har man brug for et selvkørende og dynamisk team og agile processer, der løbende kan optimeres. Det er vores team i dén grad, og vi hjælper altid hinanden, når der er behov. Jeg befinder mig heldigvis godt i en hektisk hverdag og når det nogle gange kan være hårdt, er vi gode til at hive hinanden op. Der er altid plads til et godt grin hos os!

Vi er på mange måder et anderledes kontor – både i størrelse og i snitflader. På den måde er det et spændende kontor at være en del af. Der er løbende masser af forbedringer og optimeringer til vores processer hos vores leverandører, men også internt. Digitaliseringsstyrelsen er en stor styrelse med mange jern i ilden, og det er derfor vigtigt, at vi ligesom vores leverandører har styr på kommunikationen og involverer de rette mennesker, så vi sikrer den rigtige viden forankres hos de rigtige mennesker. Det er vores kontor i særdeleshed en stor spiller i, netop grundet vores mange snitflader.

Hvorfor valgte du at Digitaliseringsstyrelsen skulle på CV’et, og hvorfor skal andre søge arbejde her?

Digitaliseringsstyrelsen er som sagt det oplagte sted for enhver, der drømmer om at bevæge sig i krydsfeltet mellem menneske, teknologi og samfund og som vil være med til at sikre et godt digitalt fundament i Danmark. Her kan du komme i berøring med utroligt mange spændende områder og interessenter, og der er masser af spændende viden forankret på tværs af styrelsen. Der er rig mulighed for at være med til at forme den udvikling, der lige nu sker i styrelsen og på vores løsninger, som bruges af hele Danmark.

Det er sejt, at vi er så langt fremme, hvis vi sammenligner os med andre lande. Det kan vi altså godt være stolte af, selvom der altid er plads til at blive bedre. Så hvis du går med en drøm om at være med til at forbedre de digitale relationer mellem borgere, virksomheder og det offentlige, er det bare at komme i gang med ansøgningen.