Tara Kristina Miller Jensen

""

Tara har arbejdet i Digitaliseringsstyrelsen siden december 2016. Lige nu arbejder hun primært med at koordinere initiativer i regeringens Sammenhængsreform.

Hvad er dine primære opgaver?

Jeg arbejder med regeringens Sammenhængsreform, som vores minister Sophie Løhde står i spidsen for og som består af en masse analyser og initiativer, som er fagligt forankret i vidt forskellige kontorer på tværs af styrelsen. En del af mit job er at koordinere vores bidrag. Det vil sige, at jeg konkret arbejder med at få styr på indholdet; hvad er det for nogle initiativer og aktiviteter, der kan indgå i Sammenhængsreformen, og hvilke problemer eller udfordringer dette arbejde kan løse.

Mit arbejde består på den måde meget i at arbejde på tværs af huset og tale med forskellige mennesker. Jeg skal jo både forstå fagligheden, og så skal jeg kunne køre en masse proces, som meget ofte går meget hurtigt op mod departementet.

Det kan være udfordrende, fordi vi arbejder for en travl minister, hvis skema ændrer sig fra uge til uge – nogle gange fra dag til dag - og jeg skal derfor løbende ændre proces i forhold til, hvad der er aktuelt. Alt muligt kan ske, og pludselig kan vi se, at en debat i offentligheden går i én retning, og så skal vi hjælpe med at finde de rette svar. De fleste af vores sager ryger til afdelingschefer i departementet og helt op til ministeren. Jeg ved, at det jeg arbejder på, det ligger ministeren på sinde, og hun går op i det, som vi producer og vi laver - det betyder meget.

Hvordan har du udviklet dine kompetencer i Digitaliseringsstyrelsen?

Mine arbejdsopgaver ændrer sig hele tiden. Jeg har været i huset i to år, og nu sidder jeg med to forholdsvis nye ting, som jeg har siddet på i henholdsvis otte og fire måneder. Før det sad jeg i et år til halvandet med analyser i et initiativ i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, som handlede om udbetaling og kontrol af sociale ydelser. Det var noget helt andet. Jeg tror, at det gør, at jeg udvikler mig rigtig meget.

Jeg synes, at jeg er blevet mere processtærk. Jeg kan ikke være ekspert på det hele, men jeg skal vide nok til at kunne operere i det fagligt. Jeg kan sætte mig ind i nyt stof ret hurtigt, og så kan jeg ellers køre en masse processer og få eksekveret. I sådan et arbejde er jeg glad for, at jeg altid kan læne mig op af nogen, som har en stærk faglighed på nogle bestemte områder her i huset. Det synes jeg, at jeg lærer rigtig meget af.

Hvad kan du særlig godt lidt ved at arbejde i Digitaliseringsstyrelsen?

Der er noget særligt positivt ved vores kultur og omgangstone i styrelsen. Her er en fed dynamik og rigtig godt kollegaskab. Alle er søde og venlige, glade for at være her og ambitiøse og dygtige. Og så synes jeg, at vores ledelse har en central rolle i vores hverdag. Vores ledelse går ofte rundt på gangene, og de snakker og griner med os. Det giver en god omgangstone. Denne kultur betyder også, at når man kommer ind i Digitaliseringsstyrelsen, så er man en del af holdet fra dag ét af.

Hvad er det mest spændende ved at arbejde i Digitaliseringsstyrelsen?

Nu har jeg været her i to år, og jeg er slet ikke blevet mæt af nogle af arbejdsopgaverne.

Det mest spændende er helt klart arbejdet, og at det er foranderligt og det hele tiden ændrer sig. Det kan også være udfordrende. Men det gør, at det er et spændende sted af være.

Det skyldes også, at vi er så tæt på det politiske centrum. Det kan jo være rigtig udfordrende med stramme deadlines og alt muligt, der skal gå stærkt. Jeg har ikke altid tid til at gøre det hele perfekt, men til gengæld ved jeg, at mit arbejde ofte tjener et større formål – nemlig at gøre noget smartere eller bedre for borgere og samfundet. Og der er stor politisk bevågenhed på det vi laver. Det betyder meget.

Hvad ville du sige til en, der overvejer at søge job i Digitaliseringsstyrelsen?

Vi er nok ikke, som du tror. Det er i virkeligheden møntet meget på min egen opfattelse af, hvad Digitaliseringsstyrelsen var, før jeg startede herinde. Selvfølgelig er vi meget forskellige – her er ikke kun it-specialister. Hos os er der plads til både specialisten og den stærke it-faglige, men også projektlederen eller generalisten. Og det, synes jeg, er en god blanding.

Jeg sidder selv i et meget dynamisk og politisk kontor i styrelsen. Så man skal være åben for at komme herind og se, hvem vi er, og hvad vi kan byde på. Jeg er sikker på, at vi kan byde på meget mere end, hvad man umiddelbart tror en styrelse og digitalisering kan.


Tara er uddannet cand.merc.pol in International Business and Politics fra CBS.