Birgitte Nordahl Larsen

""

Birgitte Nordahl Larsen arbejder i dag med it-løsninger til kommunerne som Projekt Management Office-konsulent i KOMBIT. Hun tilbragte tre år i Digitaliseringsstyrelsen som chefkonsulent, hvor hun arbejdede med at risikovurdere og rådgive store statslige it-projekter. Hun har taget en ”god opdragelse” med sig fra Digitaliseringsstyrelsen.

Hvordan vil du helt overordnet beskrive Digitaliseringsstyrelsen?

Det er en arbejdsplads, hvor folk går meget op i deres arbejde, er dedikerede og knokler. Arbejdet handler om mere end at stemple ind og stemple ud.

Her er medarbejderne meget ordentlige og vil opgaven med at gøre Danmark mere digitalt. Det synes jeg var spændende.

Hvordan så dine arbejdsopgaver og din arbejdsdag typisk ud?

Jeg arbejdede specifikt med statens business case-model, som jeg var med til at relancere i en lidt mere brugervenlig version, og så lavede jeg risikovurderinger af de store statslige it-projekter over 10 millioner.

Min konkrete arbejdsdag bestod i høj grad af udviklingsopgaver, hvor vi hele tiden vedligeholdte og udviklede forskellige værktøjer, som blev brugt i statens it-projektmodel. Jeg havde også meget kontakt til andre myndigheder særligt i forbindelse med risikovurderinger af it-projekter. Jeg fik en virkelig bred kontaktflade og erfaring.

Hvad har du taget med dig fra dit job i Digitaliseringsstyrelsen til der, hvor du er nu?

Min chef siger meget ofte til mig, at jeg er godt opdraget. Det handler om at være opdraget til hele tiden at tænke struktureret over, hvordan jeg navigerer i forhold til beslutninger og mit mandat. Jeg har tillært mig en organisatorisk og politisk forståelse – en form for indre kompas, så jeg hele tiden ved, hvad der er det rigtige at gøre i forskellige situationer. Det har jeg helt klart fået ved at være i centraladministrationen og i særdeleshed i Digitaliseringsstyrelsen.

Digitaliseringsstyrelsen er et super godt sted at være, når man skal ”opdrages”.

Her får man hele tiden lidt større ansvar. Men det er aldrig sådan, at man bliver efterladt flagrende uden at vide, hvad man skal gøre: Der er nogle klare strukturer, som holder en på plads, og som man kan læne sig op af.

Hvad sætter du mest pris på ved at have arbejdet i Digitaliseringsstyrelsen?

Det er den gode opdragelse og at vide, at jeg har påvirket nogle store it-projekter og gjort en forskel der. Nogle af de projekter, som jeg startede med at risikovurdere, er jo i drift nu. For eksempel ANPG-systemet med nummerpladeovervågning hos politiet var jeg med til at gennemgå. Det er sjovt at kunne læse i avisen om ting, som jeg har været med til at påvirke.

Hvad betyder det for din karriere, at du har været med til at lægge grundstenene for nogle af Danmarks vigtigste digitale løsninger?

Det giver en stolthed. Jeg er stolt af at have været med til at kigge på nogle af de projekter og af at have været en del af den begejstring, der har været af at digitalisere Danmark. Det gav en god følelse at være med i sådan et fællesskab, synes jeg.

Er der noget, som du slet ikke savner, og som du synes, at vi skal blive bedre til?

Du får mig ikke til at sige, at jeg savner tavlestyring. Men jeg er samtidig også nødt til at sige, at jeg stadig bruger den måde at estimere min arbejdstid på. Jeg sidder i en intern funktion og skal blandt andet kontere timer på projekter, så de kan blive viderefaktureret.

Jeg har derfor taget den læring med mig fra tavlestyring, at det er nødvendigt at planlægge min dag, så jeg kan prioritere, hvilke projekter jeg bruger min tid på.

Det dur ikke bare at sætte sig ned at arbejde og gå hjem otte timer senere. Så jeg er glad for at have lært metoden, men jeg savner ikke selve tavlestyringen.

Hvad ville du sige til en, som overvejer at søge job i styrelsen?

Man skal gøre sig klart, at det ikke er et sted, hvor man stempler ind, og så stempler man ud igen otte timer senere. Det er et sted, som giver rigtig meget, og det er et sted, som tager rigtig meget. Og så skal man kunne lide at være en del af det offentlige politiske Danmark, og man skal tro på ideen om en digital hverdag. Det gjorde jeg.

 

Birgitte er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet.