Cecile Christensen

""

Cecile Christensen var med fra Digitaliseringsstyrelsens begyndelse i 2012. Hun var kontorchef i over fire år og havde i den periode forskellige ansvarsområder, blandt andet ansvaret for NemID og informationssikkerhed. I dag er hun digitaliserings- og innovationschef i Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen. Hun beskriver sin tid i Digitaliseringsstyrelsen som en utrolig spændende rejse.

Hvordan vil du helt overordnet beskrive Digitaliseringsstyrelsen?

Det er et utroligt spændende sted at arbejde og en arbejdsplads, som på mange måder har noget ungt, agilt og dynamisk over sig. Man er frisk og med på, hvad der sker. Med Finansministeriet i ryggen er det samtidig en styrelse med en vis pondus, som betyder, at når du taler på vegne af styrelsen, har det en betydelig vægt. Digitaliseringsstyrelsen har derfor en kæmpe indflydelse på udviklingen af det offentlige Danmark.

Hvordan så dine arbejdsopgaver og arbejdsdag typisk ud?

Samarbejde med interessenter fyldte rigtig meget, så min arbejdsdag var altid præget af møder. Man bliver en del af et kæmpe eksternt netværk, hvor man mødes med både statslige myndigheder, kommuner og private aktører. Det gav en stor udadvendt kontaktflade, som er med til at skabe dynamik i styrelsen.

Men ud over møderne vidste man sjældent, hvad dagen ville bringe. Der var ofte en pressesag eller en bestilling fra departementet. Det gør dagene spændende og dynamiske, og det var sjældent kedeligt at gå på arbejde.

Omvendt kunne vi dog godt blive en smule udfordret på de mere fordybelseskrævende opgaver, men så måtte vi prioritere og frigøre ressourcer. Heldigvis oplevede jeg, at der var gode rammer og rum til det også.

Hvad har du taget med dig fra dit job i Digitaliseringsstyrelsen til der, hvor du er nu?

Virkelig meget. Nogle ting sætter man først pris på, når man ser det fra et andet sted. Der var nogle super velfungerende rammer for arbejdet, som jeg prøver at tage med mig og implementere, der hvor jeg sidder nu.

Og så tager jeg en grundlæggende metode og et mindset med, som man kan bruge i forskellige stillinger: Hvordan laver man analyser, og hvordan får man det implementeret, så det virker og høster effektiviseringerne? Hvordan får vi styret leverandørerne, så vi får, hvad vi har bedt om, men også så det bliver et velfungerende samarbejde?

Hvad sætter du mest pris på ved at have arbejdet i Digitaliseringsstyrelsen?

Det har været nogle rigtige gode år med dygtige kollegaer og rigtig spændende opgaver. Jeg føler, at jeg gennem de fire et halvt år, jeg har været her, har haft en rimelig stejl læringskurve, fordi der hele tiden var et nyt område, som jeg skulle forholde mig til. Først var det NemID og herefter cyber- og informationssikkerheds-dagsordenen, som har flyttet sig helt vildt. Vi stod ikke stille nogen steder, og det var samlet set en spændende rejse at være med på.

Er der noget som du slet ikke savner, og som du synes, at vi skal blive bedre til?

Jeg synes, styringen var lidt til den hårde side. I Københavns Kommune er der lidt højere til loftet. Der er selvfølgelig også nogle flere penge, så der er mulighed for, at vi tester nogle ting af i mindre skala og kører pilotprojekter af.

Hvad betyder det for din karriere, at du har været med til at lægge grundstenene for nogle af Danmarks vigtigste digitale løsninger?

Det har været super spændende at være med til at sætte retning for digitaliseringen. Det har været en utrolig interessant oplevelse, og i dag er Digitaliseringsstyrelsen jo alle vegne.

Hvad ville du sige til en, som overvejer at søge job i styrelsen?

Det skal du gøre! Man skal prøve at arbejde i Digitaliseringsstyrelsen på et tidspunkt.

Cecile er cand.jur. fra Københavns Universitet.