Mogens Rom Andersen

""

Har arbejdet i Digitaliseringsstyrelsen siden 1. maj 2016 og arbejder som it-arkitekt.

Hvad er dine primære arbejdsopgaver?

Jeg er it-arkitekt på MitID-projektet. Min tid går med løbende behandling af leverandør og interessent problemstillinger både af forretningsmæssig og teknisk karakter. Det betyder, at der er en del skrivearbejde og diskussionsarbejde, fordi vi skal finde ud af, hvordan MitID skal skrues sammen og fungere, så sikkerheden er i top, samtidig med at både borgere og tjenesteudbydere får den bedst mulige oplevelse af MitID.

Hvad kan du særlig godt lide ved at arbejde i Digitaliseringsstyrelsen?

Jeg kan godt lide, at der er stor mulighed for at få indflydelse. Hvis man har saglige argumenter får man god mulighed for at få indflydelse og komme med idéer til, hvordan tingene skal være.

Derudover kan jeg godt lide, at jeg arbejder med noget, som folk rent faktisk skal bruge. Før arbejdede jeg mere med projekter i en salgssituation på leverandørsiden og slap projektet, når det var solgt. Nu er jeg med i hele processen på anskaffelsessiden, og det synes jeg, er meget mere interessant.

En tredje ting jeg godt kan lide ved mit arbejde er styrelsens fokus. I det private kan der være tendens til at arbejde med en meget kommercielt orienteret synsvinkel. Der er selvfølgelig også fokus på økonomien i projekterne her i styrelsen, men der er også fokus på at løfte blikket og se projekterne fra et større perspektiv.

Hvordan bliver du udfordret i dit arbejde?

En løbende udfordring er de mange interessenter. Der er mange forskellige interessenter i et projekt som MitID, og der er rigtig mange krav til funktionalitet, som vi i projektet skal få til at spille sammen.

Det kan ofte være nogle vanskelige processer at gøre alle mest mulig tilfredse. Det lykkes som oftest, men det er et stort puslespil, hvor man skal lægge nogle små brikker hele tiden og få dem til at passe sammen.

Hvordan er samarbejdet med dine kolleger?

Det er rigtig godt. Jeg har i tidligere stillinger rejst meget og været langt væk fra mine samarbejdspartnere. Nu sidder mine kolleger og samarbejdspartnere lige over for mig, og det gør, at vi har mange uformelle diskussioner og sparringer.

Jeg synes, omgangstonen blandt kollegerne i styrelsen er meget venlig. Der er mindre fokus på enkeltopgaver og mere fokus på det større perspektiv end jeg tidligere har været vant til, og det giver en god følelse af samarbejde.

Hvad vil du sige til en, der overvejer at søge job i Digitaliseringsstyrelsen?

Jeg ville sige, at man selvfølgelig skal tænke over, hvad man går ind til. Det er anderledes at arbejde i det offentlige end i det private. For eksempel er lønniveauet lavere og ledelseskulturen er mere top down-styret. Til gengæld får man en masse andre ting i stedet. For eksempel større mulighed for at få indflydelse og bedre arbejdsbetingelser, fordi du ikke nødvendigvis er presset af at skulle levere konstant på det kommercielle plan, men kan gå mere i dybden med andre aspekter af et projekt.

 

Mogens er chefkonsulent og uddannet cand.scient. i datalogi og kemi fra Københavns Universitet.