Per Faarup

""

Uddannet cand.scient.pol. og har været cirka 13 år i KMD inden han i starten af 2011 startede i styrelsen.

Hvad er dine primære opgaver?

I dag har jeg en tværgående projektchef-funktion og træder efter aftale ind i styrelsens mest komplekse projekter. For eksempel har jeg tidligere arbejdet med grunddataprogrammet og anskaffelse af Datafordeleren og jeg er aktuelt tilknyttet fuldtids til arbejdet med MitID (der afløser NemID), som tilvejebringes i partnerskab med banker og pengeinstitutterne i Danmark.

Sammen med mange dygtige kolleger er det spændende at deltage i udvikling af Danmarks it-infrastruktur i et privat offentligt partnerskab, hvor både kompleksitet og intensitet er høj.

Hvorfor tog du springet fra en chefstilling i en privat virksomhed til Digitaliseringsstyrelsen?

Jeg har arbejdet mange år i en stor privat organisation med mange forretningsmæssige og kundevendte beslutninger og aktiviteter, men også politiske processer - og jeg kan godt lide at navigere blandt mange interesser og aktører. For eksempel havde jeg ansvar for en væsentlig del af implementeringen i forbindelse med gennemførsel af kommunalreformen.

Min baggrund giver mig en naturlig interesse i det politiske liv og den offentlig sektor. Den personlige rejse ind i den statslige sektor har været spændende og lærerig, og jeg færdes i dag hjemmevandt i både offentligt og privat regi. Jeg vil i almindelighed gerne bidrage til, at der træffes kvalificerede beslutning og eksekveres effektivt og medvirke til, at vi i Danmark har en erhvervs- og borgerorienteret offentlig sektor.

Digitaliseringsstyrelsen er en spændende og central arbejdsplads, og jeg synes, at vi bidrager til bedre styring og gevinstrealisering for it-projekter – det er en konkret indsats, der har et stort potentiale. Det er stærkt motiverende.

Hvordan får du brugt dine kompetencer?

Et af mine primære fokusområder er at bidrage til, at vi i det offentlige løfter blikket og øger udsynet. Det er vigtigt, at et it-projekt er en del af en strategisk udvikling.

Det handler i praksis om at skabe sammenhæng mellem den daglige opgaveløsning og topledelsens beslutninger.

Erfaringsbaseret intuition og faktuel viden er gavnlig og kan ofte anvendes til at håndtere dynamikken mellem de overordnede visioner og den konkrete realisering. Heri indgår det at have gode styringsredskaber og understøtte den kommunikation, som udvikler og binder organisationen sammen.

Jeg har udvidet mine kompetencer ved flere års arbejde i Digitaliseringsstyrelsen, og bruger nu min viden fra både den private og den offentlige sektor, til at skabe operationelle resultater i regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

Hvad kendetegner Digitaliseringsstyrelsen og hvorfor skal man søge job her?

For mig er det motiverende at arbejde for at skabe en mere effektiv offentlig sektor. Jeg trives med udfordringer og at forfølge den gode løsning – både når der er helt konkrete problemer i et projekt, som skal løses og når det er mere overordnede rammer, som udfordrer og som med fordel kan ændres. Begge dele får jeg mulighed for her i styrelsen.

Der er god brug for mig, der har en anden baggrund end de fleste af mine kolleger.