Flere analyser vedrørende Næste generation Digital Post

06-04-2016
It-løsninger

En række analyser er gennemført for projektet omkring fremtidens Digital Post.

De samlede analyser omhandler behov og krav blandt myndigheder, virksomheder og borgere, tendenser på markedet, tekniske behov blandt myndigheder og analyser af arkitekturen.

Med udgangspunkt i analyserne udarbejder Digitaliseringsstyrelsen scenarierne for Næste generation Digital Post.

Analyserne bliver løbende offentliggjort på sitet.

Projektets videre forløb

Digitaliseringsstyrelsen fortsætter dialogen med interessenter og afholder fx en række bilaterale møder med leverandører samt et informationsmøde for leverandører, forventeligt før sommerferien.

Ligeledes afholder Digitaliseringsstyrelsen en offentlig høring, hvor myndigheder, organisationer mv. opfordres til at deltage og kommentere på rammen for projektet.

Input og analyseresultater vil danne grundlag for det videre arbejde med at udvikle Digital Post-løsningen.

Læs mere om projektets videre retning her