Grunddata – bag om Danmarks digitale råstof

20-04-2016
Data

Den offentlige sektor har en lang tradition for at registrere oplysninger i høj kvalitet om Danmark og danskerne. Disse registreringer er digitale og ligger i store nationale registre såsom Det Centrale Personregister (CPR), Det Centrale virksomhedsregister(CVR) og Bygnings- og Boligregistret (BBR) – de er Danmarks digitale råstof.

Grunddata kort fortalt

Med grunddataprogrammet samles de grundlæggende registreringer om Danmark og danskerne under det fælles begreb grunddata. Det betyder, at data er standardiserede, så de kan kombineres og anvendes sammenhængende.

Relationerne mellem de forskellige grunddata er tydelige, så man fx kan se, at en person ejer et hus, som ligger på en vej. Forskellige registre er derfor kombineret. Samtidig løftes kvaliteten i grunddata, og der suppleres med flere, så man kan være sikker på, at de oplysninger, man henter, er korrekte, fuldstændige og opdaterede.

Endelig gøres grunddata let tilgængelige og kan som udgangspunkt frit anvendes af alle – myndigheder, virksomheder og borgere. De lægges på den fælles distributionsplatform, Datafordeleren, hvorfra de nemt, hurtigt og sikkert hentes med respekt for personfølsomme oplysninger.

Grunddataprogrammet baner dermed vejen for nye muligheder. Det giver den offentlige sektor et bedre afsæt til at blive mere effektiv i sin daglige forvaltning. I kommuner, regioner og staten kan grunddataprogrammet således bidrage med effektiviseringsgevinster for op mod en kvart milliard kroner årligt. Samtidig får private virksomheder som udgangspunkt muligheden for frit at hente grunddata og benytte dem til at udvikle nye, intelligente løsninger og produkter.

Grunddataprogrammet kan således bidrage til besparelser og nye muligheder for vækst og innovation i den private sektor.

Tidsplan for grunddataprogrammet

I fjerde kvartal 2016 vil data om personer og virksomheder samt data om landkort og geografi være i drift på Datafordeleren. I andet kvartal 2017 vil de blive suppleret af data om fast ejendom, samt adresser, veje og områder.