Grunddataprogrammet overtager Datafordeleren

20-04-2016
Data

Grunddataprogrammet har nu overtaget driften af Datafordeleren. Et vigtigt skridt er dermed taget.

Alle de digitale grunddata vil fra 2017 blive distribueret fra Datafordeleren på www.datafordeler.dk.

Læs mere på www.datafordeler.dk

Udviklingen og etableringen af Datafordeleren er et ambitiøst projekt, som foregår i et tæt samarbejde mellem grunddataprogrammet og leverandøren KMD.

En væsentlig milepæl blev nået den 13. april, da Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) godkendte overtagelsesprøven for Datafordelerens teknisk-funktionelle platform. Det betyder, at SDFE har overtaget den tekniske løsning fra Datafordelerens leverandør, KMD. Dermed er Datafordeleren nu officielt i fuld drift.

Overtagelsen sker efter et prøveforløb, der er gennemført fra november 2015 til april 2016. Prøveforløbet er afsluttet i overensstemmelse med tidsplanen.

Med leverancen af platformen går projektet ind i en ny fase, hvor en række grunddataregistre overfører data til Datafordeleren. I maj påbegyndes en ny række testforløb, der skal sikre korrekt dataoverførsel samt udstilling af data på Datafordeleren.