Mange it-leverandører mødte op til infomøde vedrørende fremtidens Digital Post

04-04-2016
It-løsninger

Digitaliseringsstyrelsen inviterede 9. februar 2016 interesserede potentielle leverandører til et informationsmøde vedrørende Næste generation Digital Post.

27 leverandører mødte op for at høre mere om, hvad der forventes af en ny Digital Post-løsning i fremtiden, da der blev afholdt informationsmøde 9. februar i Digitaliseringsstyrelsen.

På dagen præsenterede projektgruppen nogle af de mange overvejelser omkring Næste generation Digital Post, ligesom kontorchef Stine Hegelund Bertelsen redegjorde for projektets rammer og retning.

Efterfølgende var der mulighed for at stille spørgsmål, hvoraf de fleste kredsede om den videre dialog om projektet samt scenarier for den specifikke fremtidige arkitektur.

Videre dialog med markedet

Flere leverandører gjorde opmærksom på nogle af de dilemmaer og udfordringer, der er ved tilvejebringelsen af fremtidens Digital Post. Hvordan kan vi fx tilvejebringe en billigere og sikker løsning, der samtidig åbner for markedet og flere leverandører.

Kontorchef Stine Hegelund Bertelsen er glad for de mange input og den brede interesse for projektet.

Vi er meget interesseret i dialogen, som kvalificerer og styrker samarbejdet mellem os og markedet. Formålet er blandt andet, at input skal sikre, at fremtidens Digital Post bevæger sig i rette retning. 

Stine Hegelund Bertelsen, kontorchef

Derfor afholder Digitaliseringsstyrelsen endnu et informationsmøde, forventeligt op til sommerferien, hvor blandt andet en række arkitekturscenarier forventeligt vil blive præsenteret.

Sideløbende med de offentlige informationsmøder afholder Digitaliseringsstyrelsen en række bilaterale møder for interesserede leverandører.

Kontakt gerne projektgruppen for input eller spørgsmål.