Overgangen til Datafordeleren

20-04-2016
Data

Frem mod midten af 2017 vil alle grunddataregistre blive gjort tilgængelige på Datafordeleren og distribueret derfra. De nuværende distributionskanaler vil dog fortsætte i udfasningsperioden, så alle anvendere af grunddata har tid til at sikre en hensigtsmæssig overgang.

Grunddataprogrammet moderniserer distributionen af offentlige data. Det indebærer en gradvis omstilling til den fælles distributionskanal Datafordeleren.
I efteråret 2016 vil en række registre blive tilgængelige på Datafordeleren, herunder fx CPR, CVR og VUR. De vil blive efterfulgt af blandt andet BBR og Ejerfortegnelsen i foråret 2017. Anvenderne af grunddata kan derfor begynde at forberede sig på en fremadrettet overgang til Datafordeleren og en omstilling af den måde de tilgår data på.

Dialog med anvenderne af grunddata

Overgangen fra de eksisterende løsninger til Datafordeleren vil være forskellig for de forskellige dataanvendere, men grunddataprogrammet arbejder for at gøre overgangen så smidig som muligt. Vi forventer løbende at præcisere de detaljerede rammer for omstillingen til Datafordeleren i løbet af 2016.
Som et led i en god overgang har grunddataprogrammet påbegyndt en dialog med anvenderne og vi er altid glade for at høre fra anvendere af grunddata og potentielle anvendere af grunddata, som vi endnu ikke har haft dialog med.

Besøg derfor grunddata.dk, meld dig ind i gruppen om grunddata på LinkedIn og kontakt os, hvis din virksomhed eller myndighed ønsker yderligere dialog.

Læs mere på grunddata.dk

Læs mere på LinkedIn

Læs mere om den samlede plan for tilgængeligheden af data på Datafordeleren

Få den nyeste info fra Datafordeleren på Twitter