Sådan fortsætter udviklingen af Næste generation Digital Post

06-04-2016
It-løsninger

Digitaliseringsstyrelsen analyserer behov og krav til næste generation Digital Post i et tæt samarbejde med myndigheder, leverandører, borgere og virksomheder. Målet er en fremtidssikret løsning, der enkelt og sikkert kan sende vigtig information til borgere og virksomheder.

Digitaliseringsstyrelsen hører gerne til fremtidens behov - og ønsker dialog med alle relevante interessenter.

Der er udarbejdet analyser, der bidrager til projekts retning, og i den kommende tid fortsætter dialogen, idet projektet afholder bilaterale møder med leverandører samt informationsmøde for leverandører, forventeligt før sommerferien.

I en forlængelse af dialogen - samt de forskellige analyser og krav - bliver rammen for fremtidens løsning beskrevet. Efterfølgende afholder Digitaliseringsstyrelsen en offentlig høring forventeligt tidligt efterår.

Myndigheder, organisationer mv. opfordres til at deltage i høringen og kommentere på rammen.

Fokus for fremtidens løsning

Sigtet for Næste generation Digital Post er at gøre det nemmere for modtagerne at sende, læse og handle på beskeder fra det offentlige, blandt andet ved at øge sammenhængen til selvbetjening. Det skal fx være mere enkelt at betale en bøde eller takke ja til et tilbud om institutionsplads.

Ligeledes skal Digital Post løsningen fremtidssikres, så det offentlige fremover har en brugervenlig løsning, der er effektiv og mere enkelt kan håndtere de forskellige forventninger, ønsker og krav, der er til fremtidens digitale kommunikation.

Målet er en løsning, der kan tilpasses og udvikles, og som er enkel og effektiv for borgere og myndigheder at anvende, samt at sikre de rette incitamenter til at benytte løsningen til udveksling af vigtig information.

Der er ligeledes – og naturligvis - et stort fokus på sikkerhed, så løsningen lever op til alle krav og hensyn.