Telemedicinkonference den 31. marts trak både ledere og praktikere af huse

11-04-2016
Digital service

København dannede torsdag den 31. marts rammen for årets største konference om telemedicin i Danmark. Konferencens hovedtema var landsdækkende udbredelse af telemedicin til borgere med KOL, der netop er skudt i gang.

Over 300 deltagere var mødt frem for at høre mere om arbejdet og erfaringerne med udbredelse af telemedicin på konferencen, der var arrangeret af Digitaliseringsstyrelsen, Sundheds- og Ældreministeriet, KL og Danske Regioner.

Salen var pakket med både offentlige og private ledere og praktikere, der arbejder med sundheds-it. Og både deltagere og publikum havde tid til at tweete fra salen med hashtagget #telemed. Nedenfor er samlet et udpluk af dagens tweets.

Borgere bliver aktive medspillere

Efter telemedicinske forsøgsprojekter over en årrække har vist lovende takter, skifter indsatsen nu gear, og målet er blandt andet landsdækkende udbredelse af telemedicin til borgere med KOL inden udgangen af 2019.

Bent Hansen, formand for Danske Regioner, bidrog til debatten og understregede, at telemedicin kan gøre flere borgere til aktive medspillere.

Og Bent Hansen var ikke alene om at pege på, at telemedicin kan være med til at sætte borgeren i centrum.

Økonomien i telemedicin til debat

Telemedicin giver ikke kun nye muligheder for borgeren, men kan også styrke den offentlige økonomi. Det sker blandt andet, når telemedicin reducerer antallet af indlæggelser.

Konferencens paneldebat om økonomien i telemedicin havde deltagelse af blandt andet Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, som satte spørgsmålstegn ved, om myndighederne står på et tilstrækkeligt solidt vidensgrundlag, når de udbreder telemedicin.

Bent Hansen, formand for Danske Regioner, fastslog i den efterfølgende politiske debat, at der er tilstrækkelig viden om effekten af telemedicin til landsdækkende udbredelse af telemedicin til borgere med KOL, men pointerede samtidig, at der er behov for at justere retningen, mens vi kører, og målrettet samle op på viden undervejs.

Tak for en god konferencedag

Digitaliseringsstyrelsen ønsker alle deltagere mange tak for både rosende ord og kritiske input på dagen. Vi er glade for at både ledere og praktikere fandt vej til konferencen.

Konferencens oplæg og debatter pegede på, at telemedicin rummer mange muligheder, som vi i fællesskab skal forløse – i første omgang handler det om udbredelsen af telemedicin til borgere med KOL inden udgangen af 2019.