Midlertidige fritagelser for Digital Post udløber 1. november 2016

19-08-2016
It-løsninger

I november 2014 blev Digital Post obligatorisk for borgere over 15 år. Ca. 11 pct. af borgerne er fritaget fra Digital Post, heraf er ca. 3 pct. midlertidigt fritaget. Nu skal de fleste af borgerne, som er midlertidigt fritaget, snart tage stilling igen.

1. november 2016 udløber midlertidige fritagelser tildelt i perioden 1. marts 2014 til 31. december 2014. Borgere med sådanne fritagelser skal reagere inden udgangen af oktober 2016, hvis de fortsat ikke er i stand til at modtage Digital Post og derfor skal have forlænget fritagelsen.

Kommunerne udsender i slutningen af august fysiske breve til borgere med midlertidige fritagelser, som udløber 1. november 2016. Det er landets 98 kommuner, som skal sagsbehandle borger­nes anmodninger, og hvis den enkelte borger fortsat ikke er i stand til at modtage Digital Post, skal borgeren henvende sig i det lokale borgerservicecenter inden 1. november 2016.

Hvilke muligheder er der?

Der er forskellige valgmuligheder for borgere, hvis midlertidige fritagelse udløber.

Hvis borgeren ønsker at forlænge den midlertidige fritagelse, skal Borgerservice i bopælskommunen kontaktes. Kommunens sagsbehandler vil via dialog med borgeren vurdere, om fritagelsen kan forlænges, om borgeren skal tilmeldes Digital Post eller om borgeren skal permanent fritages for Digital Post. Hvis borgeren ikke selv kan møde op i Borgerservice, er det muligt at give fuldmagt til en anden person.

Hvis borgeren ønsker at blive tilmeldt Digital Post, skal der bestilles et NemID. Derefter kan borgeren enten oprette en digital postkasse med det samme eller vente på, at det sker automatisk i november 2016. Hvis borgeren har brug for hjælp til at tilmelde sig Digital Post, er det muligt at få hjælp ved at kontakte kommunens Borgerservice.

De borgere, som ikke reagerer på det fysiske brev og ikke anmoder om en forlængelse af deres fritagelse, vil automatisk blive tilmeldt Digital Post fra 1. november 2016.

Midlertidige fritagelser tildelt efter 1. januar 2015 udløber først senere. De tidsubegrænsede – eller såkaldte permanente – fritagelser ændres der heller ikke på. Så borgere med en af disse slags fritagelser skal ikke foretage sig noget på nuværende tidspunkt.

Tilfredshed og tryghed

I 2015 blev næsten 80 pct. af brevene fra det offentlige afsendt som Digital Post. Det svarer til 86,5 mio. digitale breve til op imod 4,4 mio. borgere samt landets virksomheder. Det er dobbelt så mange digitale breve som i 2014.

Den seneste brugertilfredshedsanalyse for borgere fra 2016 viser, at der generelt er stor tilfredshed med Digital Post. 81 pct. angiver, at de er tilfredse eller meget tilfredse med den digitale post.

Fakta om danskerne og Digital Post

Digital Post er obligatorisk for danskere over 15 år, med mindre borgeren er blevet midlertidigt eller tidsubegrænset fritaget.

Pr. 4. juli 2016 er:

4.405.130 borgere (88,8 pct.) over 15 år tilmeldt Digital Post
390.503 borgere (7,9 pct.) tidsubegrænset fritaget for Digital Post
162.986 borgere (3,3 pct.) midlertidigt fritaget for Digital Post.

Læs mere

Læs nyheden om brugertilfredshedsanalyse fra april/maj 2016