Ny digitaliseringsstrategi - ny organisation

22-08-2016

I kølvandet på lanceringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 har vi omorganiseret Digitaliseringsstyrelsen, så vi står med den rette organisation til at eksekvere på de høje ambitioner. Styrelsen har drevet udviklingen af det digitale Danmark langt og er i dag en mere moden og stærk organisation, end da vi blev etableret for fem år siden. Men vi skal blive endnu dygtigere.

Hverdagen er for mange mennesker blevet digital. Digitaliseringsstyrelsen spiller en central rolle, fordi vi er med til at definere det digitale Danmark og fordi vi drifter og udvikler mange af de store fælles it-løsninger, som danskerne bruger hver dag.

Med digitaliseringsstrategien i ryggen skal vi udvikle og drive en velfungerende it-infrastruktur, sikre en sammenhængende dataarkitektur og løfte vigtige dagsordner som it-sikkerhed, afbureaukratisering og hvordan statens it-projekter og it-drift skal drives mere effektivt fremover.

Styrelsens ca. 200 medarbejdere skal løfte denne store opgave sammen med vores mange offentlige og private samarbejdspartnere. Med den nye organisation er der fokus på at styrke samarbejde internt og eksternt. Vi har ansat en række nye kolleger, mange nuværende chefer og medarbejdere har fået nye opgaver og roller og vi har ryddet op i styrelsens mange styregrupper.

Blandt de væsentlige ændringer er:

  • Der etableres nye kontorer og andre kontorer får tilført opgaver eller får fokuseret deres opgave. Der etableres blandt andet et nyt Kontor for jura, sikkerhed og EU, som bl.a. skal arbejde med persondataforordningen. Her er der ansat en ny kontorchef, Marlene Wiese Svanberg, der kommer fra en stilling i ATP. Kontor for data og arkitektur styrkes og får bl.a. en stærkere koordinerende rolle internt i styrelsen.
  • Der etableres et nyt ’Kontor for styring af digitaliseringsstrategien’, hvor kontorchefen bliver styrelsens ’porteføljeejer’. Kontoret vil have det samlede overblik over strategiens initiativer, styre strategiens økonomi samt sekretariatsbetjene bl.a. Porteføljestyregruppen for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.
  • Kontor for systemforvaltning og brugervenlighed styrkes ledelsesmæssigt med kontorchef Lise Ebbensgaard, som kommer fra Moderniseringsstyrelsen samt to teamledere, som er rekrutteret internt fra huset. Kontorchefen her får rollen som styrelsens ’produktejer’. Med denne rolle sikres det, at der er én kontorchef, som har ansvar for samspillet mellem vores store systemer som NemID, Digital Post mv.

Før sommer blev styrelsens direktion udvidet med vicedirektør Marianne Sørensen, som sammen med direktør Lars Frelle-Petersen og vicedirektør Rikke Hougaard Zeberg vil stå i spidsen for, at den nye organisation kommer til at levere på den ambitiøse digitale dagsorden.

Se organisationsdiagram og læs kontorbeskrivelser

Læs mere om direktionen og deres ansvarsområder

Følg os på LinkedIn, hvis du vil følge med i vores organisations udvikling