Offentlig høring om Næste generation Digital Post i september

23-08-2016
It-løsninger

Digitaliseringsstyrelsen fortsætter dialogen om udviklingen af Digital Post og forbereder en offentlig høring.

Det er en stor opgave at udvikle fremtidens Digital Post løsning. Med den kommende høring i september ønsker Digitaliseringsstyrelsen derfor at få input og kommentarer til den foreløbige retning. Høringsmaterialet, der er udarbejdet på baggrund af analyser, erfaringer, teknisk dialog mv., vil blandt andet indeholde bud på it-arkitekturen, en overordnet tidsplan og en foreløbig udbudsstrategi.

Materialet bliver offentliggjort på www.digst.dk i september og målet med høringen er at få det kvalificeret via inddragelse af nye pointer og perspektiver.

Digitaliseringsstyrelsen opfordrer til deltagelse i høringen i september. Det sker ved at sende skriftlige kommentarer til materialet pr. mail til projektet:

Høringsperioden varer ca. 4 uger - herefter inddrager Digitaliseringsstyrelsen pointer med henblik på udbud og anskaffelse af en Digital Post løsning, der er fremtidssikret, nem at anvende og bedst muligt i overensstemmelse med behov og markedets muligheder.
Har du spørgsmål til høringen kan du ligeledes skrive til: