Pointer fra teknisk dialog om fremtidens Digital Post

23-08-2016
It-løsninger

Kort før sommerferien var tretten virksomheder til teknisk dialog om udviklingen af Digital Post.

Samtalerne tog udgangspunkt i en række spørgsmål, som Digitaliseringsstyrelsen havde stillet forud for møderne. Der var blandt andet fokus på samarbejdsformer, opdelingen af løsningen i flere udbud, agil udvikling, standardløsninger, open source, drift af løsningen mv.

”Dialogen med leverandører er meget højt prioriteret, og jeg er derfor glad for at så mange viste interesse og bidrog undervejs på de konstruktive møder. Vi har fået mange relevante kommentarer, som vi bringer med ind i det videre arbejde med fremtidens Digitale Post løsning. Vi fortsætter dialogen med markedet – vores næste skridt er en høring i september,” siger Stine Hegelund Bertelsen, kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen.

De deltagende leverandører havde input til forskellige dele af materialet, fx pointer til rollen som potentiel leverandør af tilknyttede systemer, ønsker om færre detaljerede krav i udbuddet og fokus på nødvendig funktionalitet og agilitet i udviklingen.

Næste skridt er, at Digitaliseringsstyrelsen tager pointer fra den tekniske dialog med i det videre arbejde med fremtidens Digital Post løsning. I en forlængelse afholdes en offentlig høring i september samt et leverandørmøde 26. september, hvor høringsmaterialet vedr. Næste generation Digital Post bliver præsenteret.

Læs mere om den tekniske dialog – se fx referater fra møderne