Digitalisering og offentlig innovation går hånd i hånd

19-12-2016

Udvidelsen af regeringen betyder, at Digitaliseringsstyrelsen fremover hører til under den nye minister for offentlig innovation med ansvar for at modernisere den offentlige sektor.

Det er tydeligt, at digitalisering er kommet på den politiske dagsorden - digitalisering er eksempelvist nævnt 33 gange i regeringsgrundlaget. Jeg oplever en minister, der er stærkt optaget af, hvad digitalisering og øget automatisering af den offentlige service betyder for vores samfund, og som er ambitiøs på den digitale dagsorden.

Det rejser forventninger om, at vi som styrelse løbende kan komme med input til, hvordan digitalisering kan skabe innovation og bedre offentlig service for borgere og virksomheder – og samtidig understøtte effektivisering og modernisering af den offentlige sektor. De forventninger glæder vi os til at være med til at indfri.

Væsentlige milepæle i 2016

Digitaliseringsstyrelsen har i det forgangne år leveret markante resultater på tværs af hele vores portefølje. Som det er mange bekendt, lancerede vi i maj en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på mange områder sætter kursen for offentlig digitalisering og former styrelsens arbejde de kommende år.

Vi har brugt tiden siden sommerferien på at løbe strategien i gang, starte initiativerne op og ikke mindst sikre en god styring af strategien. Det handler blandt andet om sammenhæng mellem strategiens mange styregrupper, arbejdsgrupper og andre beslutningsfora. I dette nyhedsbrev kan du få et kig ind i maskinrummet og læse mere om det, vi i regi af strategien har nået i 2016.

Af andre markante resultater, vi har opnået, kan nævnes indgåelsen af et partnerskab med de danske pengeinstitutter om næste generation NemID. Digitaliseringsstyrelsen har også gennemført markedsdialog og høringer om fremtidens digitale post-løsning, formuleret et kodeks for det gode kunde-leverandørsamarbejde sammen med Dansk IT, IT-Branchen og DI Digital og kørt en stor borgerrettet kampagne om informationssikkerhed i samarbejde med Finansrådet.

I starten af det nye år vil vi præsentere et bud på den nødvendige referencearkitektur for data, som gør det simplere at integrere og videreudvikle offentlige it-systemer.

International bevågenhed

Også udlandet har i høj grad fået øjnene op for, at Danmark ligger i førerfeltet, når det kommer til offentlig digitalisering. Ikke mindst har der været en række besøg fra Finland, hvor de er i gang med at tage de indledende skridt til at indføre obligatorisk Digital Post med inspiration fra Danmark.

Den succesfulde digitale omstilling af den offentlige sektor er resultatet af et mangeårigt (og i internationale sammenhænge unikt) samarbejde på tværs af stat, kommuner og regioner, som vi godt kan være stolte af.

Jeg vil derfor gerne ønske en glædelig jul og et godt nytår til Digitaliseringsstyrelsens mange samarbejdspartnere. Jeg glæder mig til et nyt år, hvor vi i fællesskab skal bruge digitaliseringen til at skabe et endnu stærkere og tryggere digitalt Danmark.

Med venlig hilsen
Lars Frelle-Petersen