Digitaliseringsstrategien er kommet godt fra start

19-12-2016
Strategier

Porteføljestyregruppen for digitaliseringsstrategien mødtes første gang i august 2016. Ved udgangen af 2016 vil 28 af strategiens 33 initiativer være sat i gang.

Digitaliseringsstyrelsen har ansvar for og deltager aktivt i en række af digitaliseringsstrategiens initiativer, særligt dem der relaterer sig til brugervenlighed, datadeling, informationssikkerhed og udbuddene af de nye generationer NemID, NemLog-in og Digital Post. Her gives en kort status for, hvor langt arbejdet er nået.

En mere brugervenlig digital offentlig sektor

Med den forrige digitaliseringsstrategi blev kommunikationen mellem det offentlige, borgere og virksomheder gjort digital. Det stiller store krav om, at de offentlige digitale løsninger både er tidssvarende og nemme at bruge, så borgere og virksomheder har tillid til og er trygge ved den digitale service.

  • 67 pct. af danskerne har angivet, at de indenfor de sidste 12 måneder har indsendt oplysninger til det offentlige via digitale selvbetjeningsløsninger.
  • 72 pct. af de danskere, som har anvendt en digital selvbetjeningsløsning indenfor det seneste år, er tilfredse med, hvor nemt det er at bruge løsningerne.

Kilde: It-anvendelse i befolkningen 2016, Danmarks statistik.

Arbejdet med at skabe en mere brugervenlig, effektiv og sammenhængende digital offentlig service er i fuld gang. Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen er fx netop nu ved at forberede en analyse af borgere og virksomheders eksisterende og fremtidige behov for overblik over egne sager og ydelser. Målet er i højere grad at personalisere de offentlige digitale services til borgerens eller virksomhedens konkrete situation og behov, så det bliver endnu nemmere og hurtigere at ordne ærinder med det offentlige digitalt.

Lovgivning skal spille sammen med digitalisering

For at den digitale dagsorden og de lovgivningsmæssige rammer kan spille sammen på bedst mulig vis, er der nedsat et udvalg med juridisk ekspertise fra en lang række ministerier samt KL, Danske Regioner og ATP. Udvalget afholdte deres første møde i august, og skal løbende komme med anbefalinger til løsninger på prioriterede juridiske problemstillinger. Arbejdet skal dermed medvirke til, at love og regler tilpasses den digitale tidsalder. Som det første analyserer udvalget, hvordan hensyn bag partshøring varetages hensigtsmæssigt på digitaliserede områder.

Bedre brug og deling af offentlige data

Øget datadeling i den offentlige sektor åbner helt nye muligheder for at skabe en bedre serviceoplevelse, automatisering, mere styring i forhold til effekter samt helt nye databaserede forretningsmuligheder. Datadeling er derfor et helt centralt omdrejningspunkt for Digitaliseringsstyrelsens arbejde i den kommende strategiperiode. Øget datadeling forudsætter dog, at der etableres en fællesoffentlig it-arkitektur, så data, der skal deles, kan læses af de enkelte myndigheders forskellige it-systemer.

Digitaliseringsstyrelsen er derfor ved at lægge sidste hånd på en hvidbog om it-arkitektur, som fastsætter rammer, mål og principper for udvikling og vedligehold af fælles it-arkitektur og standarder, som blandt andet skal danne grundlag for løsningsudviklingen under digitaliseringsstrategiens initiativer. Derudover bliver der udarbejdet fælles regler for datamodeller, som sikrer ensartetheden af de data, som skal deles med andre myndigheder. Både hvidbogen og modelreglerne forventes at blive sendt i offentlig høring i starten af 2017, hvor borgere, virksomheder, myndigheder og organisationer vil have mulighed for at bidrage med input.

Højere ambitioner for informationssikkerheden

Strategiens ambition om at løfte informationssikkerheden har allerede fået luft under vingerne. I november lancerede Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med Finansrådet den første af flere informationskampagner som led i digitaliseringsstrategien. Kampagnen sætter fokus på, hvordan den enkelte dansker kan beskytte sig selv og sine data på nettet. Fx mener 29 pct. af danskerne, at de mangler viden om, hvordan man kan beskytte sig mod tilsendte links og filer, og 72 pct. laver ikke sikkerhedskopier af deres smartphone, selvom den kan indeholde uerstattelige billeder, videoer og filer. På borger.dk kan du læse mere om kampagnen og få seks gode råd til, hvordan du sikrer dig mod svindel på nettet.

Udbud af fællesoffentlig it-infrastruktur

De kommende år udbyder Digitaliseringsstyrelsen de store fællesoffentlige it-løsninger: NemID, Digital Post og NemLog-in. I øjeblikket er projekterne i analysefasen, hvor der blandt andet arbejdes med de mange input, der er kommet fra en lang række interessenter og fra markedet, og i løbet af 1. kvartal 2017 vil projekterne blive risikovurderet i Statens It-projektråd. Derefter udarbejder Digitaliseringsstyrelsen kravspecifikationerne og udbudsmateriale for løsningerne med henblik på at udbyde dem i løbet af 2017.

  • I 2016 er der sendt over 100 millioner breve til borgere og virksomheder med Digital Post.
  • NemID har samlet set været anvendt mere end 3 milliarder gange.

Kilde: Digst.dk