EU's direktiv for webtilgængelighed træder i kraft den 22. december

13-12-2016
Digital service

Fredag den 2. december 2016 blev det europæiske webtilgængelighedsdirektiv offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende, og træder således i kraft 20 dage efter, det vil sige torsdag den 22. december 2016.

Denne nyhed er en opdatering til og rettelse af nyheden fra den 2.12.2016, hvor det fremgik, at den 2. december var datoen for ikrafttræden af direktivet.

Læs nyheden om EU's direktiv for webtilgængelighed er trådt i kraft

Fredag den 2. december 2016 blev det europæiske webtilgængelighedsdirektiv i den Europæiske Unions Tidende offentliggjort, og træder således i kraft 20 dage efter, dvs. torsdag den 22. december 2016.

Formålet med direktivet er i tråd med FN’s handicapkonvention, som et flertal af landene er tiltrådt siden vedtagelsen i 2006, at sikre tilgængelighed på offentlige hjemmesider og i offentlige myndigheders mobil apps, således at de er tilgængelige for borgere med handicap. Harmoniseringen af reglerne har ydermere til formål at skabe bedre konkurrencevilkår og samarbejdsmuligheder inden for EU, noget der styrkes ved, at de samme regler om tilgængelighed i offentlige hjemmesider og mobil apps nu skal overholdes i alle EU medlemslande.
Det er den internationale tilgængelighedsstandard WCAG, der siden 2008 har været gældende i Danmark, der nu gøres obligatorisk for alle offentlige myndigheder i EU’s medlemslande.

De europæiske lande skal inden den 23. september 2018 have implementeret bestemmelserne i direktivet i national lovgivning. Herefter går der et år, før nye hjemmesider den 23. september 2019 er omfattet af WCAG-standarden, og den 23. september 2020 skal hjemmesider af ældre dato end den 23. september 2018 også være tilgængelige. Mobil apps skal senest være tilgængelige senest den 23. september 2021.

Digitaliseringsstyrelsen ser frem til arbejdet med at implementere direktivet i en dansk kontekst.

Læs mere om om direktivet på dansk her: EU's direktiv for webtilgængelighed

Læs mere om WCAG-standarden her