Finansieringen af grunddataprogrammet er på plads

12-12-2016
Data

Omkostningerne ved grunddataprogrammets forsinkelsen bliver 58,5 millioner kr.

Torsdag den 8. december 2016 besluttede Finansudvalget i Folketinget, at grunddataprogrammet fortsætter med ét års forsinkelse. Omkostningerne ved forsinkelsen bliver 58,5 millioner kr. i perioden 2017-2025 og er indarbejdet i Finansloven for 2017. Grunddataprogrammet forventes afsluttet i midten af 2018 mod tidligere i midten af 2017.

De ekstra omkostninger går blandt andet til projektledelse, forlængelse af aftaler med leverandører, forlængelse af drift af eksisterende løsninger og forlængelse af testaktiviteter.

De samlede programudgifter for grunddataprogrammet udgør 636,8 millioner kroner i perioden 2012-2025.

Grunddataprogrammet er et tværoffentligt program mellem staten, kommunerne og regionerne. Programledelsen og sekretariatet er placeret i Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere om grunddataprogrammet