Leverandører fra ind- og udland giver værdifuldt input til næste generation NemID

09-12-2016
It-løsninger

Partnerskabet for næste generation NemID har gennemført markedsdialog med en række nationale og internationale leverandører som led i forberedelsen af det kommende udbud af den løsning, der skal efterfølge NemID.

Digitaliseringsstyrelsen og de danske pengeinstitutter indgik den 1. juli 2016 et partnerskab, hvor de i fællesskab skal anskaffe, udvikle og drive den løsning, som skal afløse det nuværende NemID for borgere.

Derudover skal Digitaliseringsstyrelsen på vegne af den offentlige sektor tilgodese brugen af NemID i erhvervsmæssig sammenhæng, herunder sikre en afløser for den såkaldte medarbejdersignatur.

Forberedelserne er i fuld gang. I september og oktober 2016 blev der afholdt dialogmøder med 13 potentielle leverandører for at få input til de kommende udbud. 

Det generelle indtryk fra dialogen om borgerløsningen var, at markedet er mere modent end ved sidste NemID-udbud. På dialogmøderne demonstrerede leverandørerne forskellige kørende løsninger. Der var gode drøftelser af, hvilke muligheder anvendelse af standardkomponenter giver, og hvad partnerskabet skal være opmærksomt på i forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmaterialet.

På erhvervsområdet er markedet mindre modent end på borgerområdet, og den danske model adskiller sig markant fra andre landes håndtering af erhvervsidentiteter. Det har derfor været en vigtig læring, at den eksisterende løsning for erhvervsbrugere, herunder anvendelsen, skal beskrives meget nøje for at skabe den rette forståelse for kravene til en ny løsning.

Kontrakten om det nuværende NemID udløber i november 2017 med mulighed for et ekstra år til transition. Da det ikke er muligt at forlænge den nuværende kontrakt på NemID indtil den nye Nationale Digital Identitets- og Signaturløsning (NDIS) kan tages i anvendelse, udbyder Digitaliseringsstyrelsen også en videreførelse af den eksisterende løsning. Det forventes i den forbindelse ikke, at der tilføjes ny funktionalitet mv., da dette ønskes implementeret i den nye løsning (NDIS).

TILFØJELSE AF 19/04-17

Det er efterfølgende blevet besluttet ikke at udbyde den fortsatte drift af den nuværende løsning.

Læs mere i nyhed om Digitaliseringsstyrelsens forhandling med Nets om fortsat leverance af NemID